A ! avante s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má A ! avante s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má A ! avante s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Hedviga Hamžíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.03.1998
Vzťahy Hedviga Hamžíková ku A ! avante s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.04.1997 - 25.03.1998
   Konateľ   25.04.1997 - 25.03.1998

Peter Murín

Vzťahy Peter Murín ku A ! avante s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.04.1997 - stále trvá
   Konateľ   25.04.1997 - stále trvá

Dušan Murín

Vzťah Dušan Murín ku A ! avante s.r.o.
   Konateľ   15.06.1999 - stále trvá

Tomáš Ručkay

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.03.1998
Vzťahy Tomáš Ručkay ku A ! avante s.r.o.
   Konateľ   25.04.1997 - 25.03.1998
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.04.1997 - 25.03.1998