Slovenský odpadový priemysel, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Slovenský odpadový priemysel, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Slovenský odpadový priemysel, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Alena Bokrošová

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.07.2008
Vzťahy Ing. Alena Bokrošová ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Predstaventvo   19.05.1997 - 14.07.2008
   Predstaventvo   19.05.1997 - 21.07.2008
   Predstaventvo   26.06.1997 - 20.02.2004

Martin Fedor

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.09.2016
Vzťah Martin Fedor ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.03.1997 - 26.01.2000

FUXTON, s. r. o.

Vzťah Slovenský odpadový priemysel, a.s. ku FUXTON, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.03.2002 - 05.06.2002

Ing. Róbert Hančák

Vzťah Ing. Róbert Hančák ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Predstaventvo   26.03.1997 - 25.06.1997

J & T Global, a.s.

Vzťah Slovenský odpadový priemysel, a.s. ku J & T Global, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   21.02.2003 - 20.02.2004

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťah Slovenský odpadový priemysel, a.s. ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   21.02.2004 - 05.06.2009

J&T Real Estate Holding, a.s.

Vzťah Slovenský odpadový priemysel, a.s. ku J&T Real Estate Holding, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   06.06.2009 - 13.12.2012

Ivan Jakabovič

Vzťah Ivan Jakabovič ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.03.1997 - 20.02.2004

Ing. Ivan Jakabovič

Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.03.1997 - 20.04.2009
   Člen dozorného orgánu   26.03.1997 - 05.06.2009

Ing. Richard Kafka

Vzťahy Ing. Richard Kafka ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Predstaventvo   29.11.1999 - stále trvá
   Predstaventvo   27.01.2000 - 20.02.2004
   Predstaventvo   29.11.1999 - 08.07.2014

Ing. Roman Korbačka

Vzťah Ing. Roman Korbačka ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.2013 - stále trvá

Ing. Roman Korbačka

Vzťahy Ing. Roman Korbačka ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.01.2000 - 20.02.2004
   Člen dozorného orgánu   29.11.1999 - 08.07.2014
   Člen dozorného orgánu   29.11.1999 - 18.12.2013

Ing. Peter Korbačka

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.07.2015
Vzťahy Ing. Peter Korbačka ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Predstaventvo   26.03.1997 - 20.02.2004
   Predstaventvo   26.03.1997 - 12.06.2014
   Predstaventvo   26.03.1997 - 08.07.2014

LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED

Vzťah Slovenský odpadový priemysel, a.s. ku LOGISTIC PARK DEVELOPMENT LIMITED
   Jediný akcionár a.s.   14.12.2012 - stále trvá

Ing. Pavel Pelikán

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.07.2014
Vzťahy Ing. Pavel Pelikán ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.04.2009 - 16.04.2014
   Člen dozorného orgánu   20.04.2009 - 08.07.2014

Ing. Pavel Pelikán

Vzťah Ing. Pavel Pelikán ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.04.2014 - stále trvá

Ing. Igor Rattaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.12.2006
Vzťah Ing. Igor Rattaj ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Predstaventvo   26.03.1997 - 26.01.2000

Ing. Peter Remenár

Vzťahy Ing. Peter Remenár ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.04.2009 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   20.04.2009 - 08.07.2014

Ing. Peter Remenár

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.05.2010
Vzťah Ing. Peter Remenár ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.04.2009 - 25.05.2010

Rosalin, s.r.o.

Vzťah Slovenský odpadový priemysel, a.s. ku Rosalin, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.07.2017 - stále trvá

Patrik Tkáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.09.2003
Vzťah Patrik Tkáč ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.03.1997 - 26.01.2000

Ing. Jozef Tkáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2014
Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku Slovenský odpadový priemysel, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.11.1999 - 20.04.2009
   Člen dozorného orgánu   29.11.1999 - 05.06.2009
   Člen dozorného orgánu   27.01.2000 - 20.02.2004