J & T REAL ESTATE, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má J & T REAL ESTATE, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má J & T REAL ESTATE, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Zuzana Bábyová

Vzťahy Ing. Zuzana Bábyová ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   13.06.2006 - 11.03.2008
   Predstaventvo   13.06.2006 - 18.03.2008

Ing. Michal Borguľa

Vzťahy Ing. Michal Borguľa ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   10.10.2011 - stále trvá
   Predstaventvo   10.10.2011 - 18.12.2013

Kvetoslava Fedorová

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.04.2007
Vzťah Kvetoslava Fedorová ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.03.1997 - 18.07.1999

Ing. Miroslav Fülöp

Vzťahy Ing. Miroslav Fülöp ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   10.10.2011 - stále trvá
   Predstaventvo   10.10.2011 - 18.12.2013

Ing. Jana Fülöpová

Vzťahy Ing. Jana Fülöpová ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.2011 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   01.02.2011 - 18.12.2013

Ing. Katarína Horváthová

Vzťah Ing. Katarína Horváthová ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   09.04.2014 - stále trvá

J & T FINANCE GROUP, a.s.

Vzťah J & T REAL ESTATE, a.s. ku J & T FINANCE GROUP, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   06.03.2006 - 28.09.2009

J & T Real Estate Holding, a.s.

Vzťah J & T REAL ESTATE, a.s. ku J & T Real Estate Holding, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   29.09.2009 - 18.12.2013

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťah J & T REAL ESTATE, a.s. ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   24.02.2004 - 17.03.2004

J&T Real Estate Holding, a. s.

Vzťah J & T REAL ESTATE, a.s. ku J&T Real Estate Holding, a. s.
   Jediný akcionár a.s.   19.12.2013 - stále trvá

Ing. Ivan Jakabovič

Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   14.09.2006 - 04.12.2008
   Člen dozorného orgánu   14.09.2006 - 01.12.2008
   Predstaventvo   10.03.1997 - 16.06.2006
   Predstaventvo   10.03.1997 - 13.06.2006

Ivan Jakabovič

Vzťahy Ivan Jakabovič ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.03.1997 - 16.10.2006
   Člen dozorného orgánu   10.03.1997 - 23.02.2004
   Člen dozorného orgánu   10.03.1997 - 14.09.2006
   Predstaventvo   10.03.1997 - 17.03.2004
   Predstaventvo   10.03.1997 - 23.02.2004

Zuzana Jánošíková

Vzťahy Zuzana Jánošíková ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.09.2006 - 01.12.2008
   Člen dozorného orgánu   29.09.2006 - 04.12.2008

Mgr. Juraj Kalman

Vzťahy Mgr. Juraj Kalman ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   01.12.2008 - stále trvá
   Predstaventvo   01.12.2008 - 18.12.2013

Ing. Roman Korbačka

Vzťahy Ing. Roman Korbačka ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.11.1998 - 16.10.2006
   Člen dozorného orgánu   27.11.1998 - 04.12.2008
   Člen dozorného orgánu   19.07.1999 - 23.02.2004
   Člen dozorného orgánu   14.09.2006 - 01.12.2008

Ing. Peter Korbačka

Vzťah Ing. Peter Korbačka ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   02.12.2013 - stále trvá

Ing. Peter Korbačka

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.03.2014
Vzťah Ing. Peter Korbačka ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   10.03.1997 - 10.02.2003

Ing. Peter Korbačka

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.07.2015
Vzťahy Ing. Peter Korbačka ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   10.03.1997 - 02.12.2013
   Predstaventvo   10.03.1997 - 16.06.2006
   Predstaventvo   11.02.2003 - 23.02.2004
   Predstaventvo   13.06.2006 - 18.12.2013

Ing. Tatiana Korbačková

Vzťahy Ing. Tatiana Korbačková ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.12.2008 - 09.04.2014
   Člen dozorného orgánu   01.12.2008 - 18.12.2013
   Člen dozorného orgánu   02.12.2013 - 14.04.2014

Ing. Katarína Leváková

Vzťahy Ing. Katarína Leváková ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.12.2008 - 01.02.2011
   Člen dozorného orgánu   01.12.2008 - 23.03.2011

Logistics development s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 24.06.2016
Vzťah J & T REAL ESTATE, a.s. ku Logistics development s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.04.2007 - 18.12.2008

Ing. Pavel Pelikán

Vzťah Ing. Pavel Pelikán ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   02.12.2013 - stále trvá

Ing. Pavel Pelikán

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.07.2014
Vzťahy Ing. Pavel Pelikán ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   13.06.2006 - 04.12.2008
   Predstaventvo   13.06.2006 - 02.12.2013
   Predstaventvo   13.06.2006 - 18.12.2013

Marcela Pelikánová

Vzťah Marcela Pelikánová ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.12.2008 - stále trvá

Marcela Pelikánová

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.02.2016
Vzťah Marcela Pelikánová ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.12.2008 - 18.12.2013

Ing. Peter Remenár

Vzťahy Ing. Peter Remenár ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   01.12.2008 - stále trvá
   Predstaventvo   01.12.2008 - 18.12.2013

Ing. Peter Remenár

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.05.2010
Vzťah Ing. Peter Remenár ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   01.12.2008 - 26.05.2010

SLOVAKIA APPART, spol. s r.o.

  Spoločnosť zanikla 21.04.2009
Vzťah J & T REAL ESTATE, a.s. ku SLOVAKIA APPART, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.12.2002 - 07.03.2005

SOMATON, s.r.o.

Vzťah J & T REAL ESTATE, a.s. ku SOMATON, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.06.2000 - 12.06.2003

Ing. Patrik Tkáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.2001
Vzťah Ing. Patrik Tkáč ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   10.03.1997 - 18.07.1999

Ing. Jozef Tkáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2014
Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   27.11.1998 - 16.06.2006
   Predstaventvo   27.11.1998 - 13.06.2006

Ing. Jozef Tkáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.02.2004
Vzťah Ing. Jozef Tkáč ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Predstaventvo   19.07.1999 - 23.02.2004

RNDr. Marta Tkáčová

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2014
Vzťahy RNDr. Marta Tkáčová ku J & T REAL ESTATE, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.03.1997 - 14.09.2006
   Člen dozorného orgánu   10.03.1997 - 23.02.2004
   Člen dozorného orgánu   10.03.1997 - 16.10.2006