ELCON BRATISLAVA, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ELCON BRATISLAVA, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ELCON BRATISLAVA, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Mgr. Eva Bognárová

Vzťah Mgr. Eva Bognárová ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.03.1997 - 28.06.2000

Aneta Časná

Vzťah Aneta Časná ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.11.2016 - stále trvá

Rudolf Čížik

Vzťahy Rudolf Čížik ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Predstaventvo   27.11.2007 - 06.03.2008
   Predstaventvo   29.06.2000 - 05.03.2008
   Predstaventvo   28.11.2007 - 29.07.2008

Mgr. Rudolf Čížik

Vzťahy Mgr. Rudolf Čížik ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Predstaventvo   28.11.2007 - stále trvá
   Predstaventvo   28.11.2007 - 23.03.2016

Stanislav Drozd

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.12.2016
Vzťahy Stanislav Drozd ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Predstaventvo   22.02.2016 - 27.12.2016
   Predstaventvo   22.02.2016 - 29.11.2016

Ing. Peter Gabalec

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.11.2006
Vzťahy Ing. Peter Gabalec ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.2002 - 15.11.2005
   Člen dozorného orgánu   06.03.1997 - 14.11.2005

Ing. Roman Gulaš

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.03.2016
Vzťahy Ing. Roman Gulaš ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Predstaventvo   28.11.2007 - 22.02.2016
   Predstaventvo   28.11.2007 - 23.03.2016

Milan Hrobár

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.07.2008
Vzťahy Milan Hrobár ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.2002 - 29.07.2008
   Člen dozorného orgánu   25.03.2002 - 25.04.2008

Ing. Jaroslav Jurč

Vzťahy Ing. Jaroslav Jurč ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.04.2008 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   25.04.2008 - 27.12.2016

Martin Kvietik

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.11.2005
Vzťahy Martin Kvietik ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Predstaventvo   06.03.1997 - 14.11.2005
   Predstaventvo   25.03.2002 - 15.11.2005

Ing. Lambert Liška

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.03.2008
Vzťahy Ing. Lambert Liška ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.2002 - 05.03.2008
   Člen dozorného orgánu   25.03.2002 - 27.11.2007

Miroslav Martykán

Vzťahy Miroslav Martykán ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.2002 - 15.11.2005
   Člen dozorného orgánu   06.03.1997 - 14.11.2005
   Predstaventvo   25.03.2002 - stále trvá
   Predstaventvo   28.11.2007 - 23.03.2016
   Predstaventvo   25.03.2002 - 05.03.2008

Miroslav Martykán

Vzťah Miroslav Martykán ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.11.2016 - stále trvá

Ing. Štefan Ölvecký

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.12.2016
Vzťahy Ing. Štefan Ölvecký ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.11.2007 - 29.11.2016
   Člen dozorného orgánu   28.11.2007 - 27.12.2016

Ing. Peter Ratkovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.09.2005
Vzťah Ing. Peter Ratkovský ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Predstaventvo   06.03.1997 - 28.06.2000

TRANSMISSION LINES PROJECTS, s r.o.

IČO:  31 358 748
Adresa:  Miletičova 1, Bratislava, 82108, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah ELCON BRATISLAVA, a.s. ku TRANSMISSION LINES PROJECTS, s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.02.2008 - 24.02.2014

JUDr. Oľga Turanská

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.12.2016
Vzťahy JUDr. Oľga Turanská ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.11.2016 - 28.12.2016
   Člen dozorného orgánu   30.07.2008 - 27.12.2016

JUDr. Oľga Turanská

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.07.2008
Vzťah JUDr. Oľga Turanská ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.06.2000 - 29.07.2008

Ing. Ferdinand Turanský

Vzťahy Ing. Ferdinand Turanský ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Predstaventvo   27.11.2007 - 06.03.2008
   Predstaventvo   28.11.2007 - stále trvá
   Predstaventvo   28.11.2007 - 23.03.2016
   Predstaventvo   14.03.2002 - 05.03.2008

Ing. Ferdinand Turanský

Vzťah Ing. Ferdinand Turanský ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Predstaventvo   06.03.1997 - 13.03.2002

Ing. Milan Zábranský

Vzťah Ing. Milan Zábranský ku ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Predstaventvo   29.11.2016 - stále trvá