MAFER, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MAFER, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má MAFER, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ján Divinec

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.12.2014
Vzťahy Ján Divinec ku MAFER, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.08.1997 - 01.07.1998
   Konateľ   13.08.1997 - 01.07.1998

František Fekete

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.10.2009
Vzťahy František Fekete ku MAFER, s.r.o.
   Konateľ   03.03.1997 - 12.08.1997
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.03.1997 - 12.08.1997

Emanuel Gajan

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2000
Vzťahy Emanuel Gajan ku MAFER, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.07.1998 - 06.08.2000
   Konateľ   02.07.1998 - 06.08.2000

Rudolf Markovič

Vzťahy Rudolf Markovič ku MAFER, s.r.o.
   Konateľ   03.03.1997 - 01.07.1998
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.03.1997 - 01.07.1998

Vladimír Mička

Vzťahy Vladimír Mička ku MAFER, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.07.1998 - 13.03.2006
   Konateľ   07.02.2006 - 14.03.2006
   Konateľ   02.07.1998 - 13.03.2006

Milan Mička

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.10.2004
Vzťah Milan Mička ku MAFER, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.07.1998 - 14.06.2001

Vladimír Mička

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.03.2011
Vzťahy Vladimír Mička ku MAFER, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.03.2006 - 17.03.2011
   Konateľ   07.02.2006 - 27.01.2011
   Konateľ   07.02.2006 - 17.03.2011

Mária Mičková

Vzťahy Mária Mičková ku MAFER, s.r.o.
   Konateľ   07.02.2006 - stále trvá
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.03.2006 - stále trvá