Diversified Retail Company, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Diversified Retail Company, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Diversified Retail Company, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Branislav Babík

Vzťah Ing. Branislav Babík ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   13.08.1997 - 14.06.1999

Ing. Rudolf Balažovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.04.2006
Vzťah Ing. Rudolf Balažovič ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.06.1999 - 05.06.2001

Berkshire BLUE CHIP, a. s.

Vzťah Diversified Retail Company, a.s. ku Berkshire BLUE CHIP, a. s.
   Jediný akcionár a.s.   07.07.2010 - stále trvá

Ing. Ján Bokroš

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.06.1999
Vzťah Ing. Ján Bokroš ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   13.08.1997 - 14.06.1999

CANNELL EQUITY LIMITED

Vzťah Diversified Retail Company, a.s. ku CANNELL EQUITY LIMITED
   Jediný akcionár a.s.   15.04.2010 - stále trvá

Ing. Monika Céreová

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.02.2006
Vzťahy Ing. Monika Céreová ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.06.2001 - 06.08.2004
   Člen dozorného orgánu   17.11.2000 - 07.02.2006
   Člen dozorného orgánu   17.11.2000 - 17.11.2005

Monika Ciprová

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.07.1998
Vzťah Monika Ciprová ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.02.1997 - 12.08.1997

Ing. Peter Dubeň

Vzťahy Ing. Peter Dubeň ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   25.03.2010 - 22.11.2013
   Predstaventvo   25.03.2010 - 15.11.2013

Mgr. Henrich Dušek

Vzťah Mgr. Henrich Dušek ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   12.02.1997 - 12.08.1997

Mgr. Martin Fedor

Vzťah Mgr. Martin Fedor ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.08.1997 - 14.06.1999

Ing. Jana Fülöpová

Vzťahy Ing. Jana Fülöpová ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.2011 - 15.04.2015
   Člen dozorného orgánu   01.02.2011 - 21.04.2015

Katarína Giertlová

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.12.2011
Vzťahy Katarína Giertlová ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.2006 - 14.04.2010
   Člen dozorného orgánu   01.02.2006 - 25.03.2010

Ing. Róbert Hančák

Vzťahy Ing. Róbert Hančák ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   06.06.2001 - 04.05.2004
   Predstaventvo   10.11.2003 - 05.05.2004

J & T Finance group a. s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Lamačská cesta 3, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah Diversified Retail Company, a.s. ku J & T Finance group a. s.
   Jediný akcionár a.s.   24.02.2003 - 06.08.2004

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťah Diversified Retail Company, a.s. ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   07.08.2004 - 14.04.2010

Ivan Jakabovič

Vzťah Ivan Jakabovič ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.08.1997 - 14.06.1999

Ing. Ivan Jakabovič

Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   06.06.2001 - 04.05.2004
   Predstaventvo   10.11.2003 - 05.05.2004

Ing. Jozef Juriga

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2001
Vzťah Ing. Jozef Juriga ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   15.06.1999 - 05.06.2001

Katarína Kokindová

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.09.2006
Vzťah Katarína Kokindová ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.2006 - 20.09.2006

Ing. Peter Korbačka

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.03.2014
Vzťahy Ing. Peter Korbačka ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.08.1997 - 14.06.1999
   Predstaventvo   12.02.1997 - 12.08.1997
   Predstaventvo   06.06.2001 - 06.08.2004

Ing. Peter Korbačka

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.07.2015
Vzťahy Ing. Peter Korbačka ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   17.11.2000 - 07.02.2006
   Predstaventvo   17.11.2000 - 17.11.2005
   Predstaventvo   01.02.2006 - 14.04.2010
   Predstaventvo   01.02.2006 - 25.03.2010

Ing. Tatiana Korbačková

Vzťahy Ing. Tatiana Korbačková ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.02.1997 - 12.08.1997
   Člen dozorného orgánu   25.03.2010 - 01.04.2014
   Člen dozorného orgánu   25.03.2010 - 14.04.2014

Mgr. Marek Krúpa

Vzťah Mgr. Marek Krúpa ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   15.11.2013 - stále trvá

MUDr. Luciána Krúpová

Vzťah MUDr. Luciána Krúpová ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.2015 - stále trvá

Mgr. Peter Kubík

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2004
Vzťah Mgr. Peter Kubík ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.02.1997 - 12.08.1997

Ing. Andrej Lang

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.06.2002
Vzťah Ing. Andrej Lang ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.03.2002 - 19.06.2002

Ing. Andrej Lang

Vzťahy Ing. Andrej Lang ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.02.2002 - 14.04.2010
   Člen dozorného orgánu   07.02.2002 - 25.03.2010
   Člen dozorného orgánu   07.02.2002 - 06.08.2004

Ing. Andrej Lang

Vzťahy Ing. Andrej Lang ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   25.03.2010 - 26.06.2012
   Predstaventvo   25.03.2010 - 01.06.2012

Ing. Katarína Leváková

Vzťahy Ing. Katarína Leváková ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.2010 - 01.02.2011
   Člen dozorného orgánu   25.03.2010 - 24.02.2011

Mgr. Marcel Lukscheider

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2001
Vzťah Mgr. Marcel Lukscheider ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.06.1999 - 05.06.2001

Ing. Igor Mrva

Vzťah Ing. Igor Mrva ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   01.06.2012 - stále trvá

Ing. Marek Néma

Vzťah Ing. Marek Néma ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.04.2016 - stále trvá

Panta Rhei, s.r.o.

Vzťah Diversified Retail Company, a.s. ku Panta Rhei, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.08.2012 - stále trvá

Marcela Pelikánová

Vzťahy Marcela Pelikánová ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   25.03.2010 - 15.04.2015
   Člen dozorného orgánu   25.03.2010 - 21.04.2015

Ján Petrík

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2004
Vzťah Ján Petrík ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   15.06.1999 - 05.06.2001

Tomáš Poláček

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.10.2016
Vzťahy Tomáš Poláček ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.04.2014 - 06.05.2016
   Člen dozorného orgánu   01.04.2014 - 28.04.2016

Ing. Mário Polák

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.06.2001
Vzťah Ing. Mário Polák ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   15.06.1999 - 05.06.2001

PONUKA DNA, s. r. o.

Vzťah Diversified Retail Company, a.s. ku PONUKA DNA, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.04.2010 - 28.10.2010

Ing. Stanislav Procházka

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.01.2015
Vzťah Ing. Stanislav Procházka ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   13.08.1997 - 14.06.1999

Ing. Igor Rattaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.12.2006
Vzťah Ing. Igor Rattaj ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   12.02.1997 - 12.08.1997

River Park F&B, s. r. o.

IČO:  36 651 761
Adresa:  Hodžovo nám. 2, Bratislava, 81106, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah Diversified Retail Company, a.s. ku River Park F&B, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.03.2010 - stále trvá

Hana Stanczová

Vzťah Hana Stanczová ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.04.2016 - stále trvá

Tehelňa Preseľany s.r.o.

IČO:  36 529 737
Adresa:  Školská 470, Preseľany, 95612, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťah Diversified Retail Company, a.s. ku Tehelňa Preseľany s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.11.1998 - 27.01.1999

Ing. Patrik Tkáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.08.2002
Vzťah Ing. Patrik Tkáč ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.08.1997 - 14.06.1999

Ing. Jozef Tkáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.08.2014
Vzťahy Ing. Jozef Tkáč ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.02.2006 - 14.04.2010
   Člen dozorného orgánu   01.02.2006 - 25.03.2010
   Člen dozorného orgánu   06.06.2001 - 06.08.2004
   Člen dozorného orgánu   17.11.2000 - 07.02.2006
   Člen dozorného orgánu   17.11.2000 - 17.11.2005

U MASSIMA, s.r.o.

Vzťah Diversified Retail Company, a.s. ku U MASSIMA, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.04.2010 - stále trvá

Ing. Igor Vojtko

Vzťah Ing. Igor Vojtko ku Diversified Retail Company, a.s.
   Predstaventvo   13.08.1997 - 14.06.1999

Ing. Martin Wiedermann

Vzťah Ing. Martin Wiedermann ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.06.1999 - 05.06.2001

WOOW toys, s. r. o.

Vzťah Diversified Retail Company, a.s. ku WOOW toys, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.05.2010 - stále trvá

Ing. Radoslav Zápražný

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.04.2017
Vzťahy Ing. Radoslav Zápražný ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.2015 - 28.04.2016
   Člen dozorného orgánu   15.04.2015 - 06.05.2016

JUDr. Igor Zelník

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2005
Vzťah JUDr. Igor Zelník ku Diversified Retail Company, a.s.
   Člen dozorného orgánu   06.06.2001 - 25.03.2002