SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Juraj Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.2007
Vzťah SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. ku Ing. Juraj Baričák
   člen dozornej rady   18.12.1996 - 10.08.2007

Ing. Juraj Baričák

Vzťah SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. ku Ing. Juraj Baričák
   člen dozornej rady   11.08.2007 - stále trvá

Ing. Jana Figurová

Adresa:  Jabloňova 8 Šamorín
Okolie:  8 subjektov
Vzťah SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. ku Ing. Jana Figurová
   štatutár   10.12.2001 - 11.08.2007

Ivan Kmotrik

Vzťah SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. ku Ivan Kmotrik
   člen dozornej rady   18.12.1996 - stále trvá

Mária Kozáková

Vzťah SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. ku Mária Kozáková
   člen dozornej rady   18.12.1996 - stále trvá

Mária Kuljačková

Vzťah SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. ku Mária Kuljačková
   štatutár   18.12.1996 - stále trvá

Ing. František Martinka

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2011
Vzťah SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. ku Ing. František Martinka
   štatutár   18.12.1996 - 09.12.2001

Ing. Kristína Nemcová

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.10.2004
Adresa:  Palkovičova 8 Bratislava
Okolie:  2 subjekty
Vzťah SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. ku Ing. Kristína Nemcová
   štatutár   18.12.1996 - 09.12.2001

Ing. Viera Olijášová

Vzťah SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. ku Ing. Viera Olijášová
   štatutár   11.08.2007 - stále trvá

Mgr. Mária Sedláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.2008
Vzťah SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. ku Mgr. Mária Sedláková
   štatutár   18.07.2003 - 15.03.2007

Mgr. Mária Sedláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.12.2007
Vzťah SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. ku Mgr. Mária Sedláková
   štatutár   16.03.2007 - 11.08.2007

Darina Töröková

Vzťah SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. ku Darina Töröková
   štatutár   10.12.2001 - 17.07.2003

Darina Töröková

Vzťah SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTVO a.s. ku Darina Töröková
   štatutár   11.08.2007 - stále trvá