EBR SERVICES a. s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EBR SERVICES a. s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EBR SERVICES a. s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Juraj Baričák

Vzťah Ing. Juraj Baričák ku EBR SERVICES a. s.
   člen dozornej rady   11.08.2007 - 06.11.2014

Ing. Juraj Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.2007
Vzťah Ing. Juraj Baričák ku EBR SERVICES a. s.
   člen dozornej rady   18.12.1996 - 10.08.2007

Mgr. Juraj Bugala

Vzťah Mgr. Juraj Bugala ku EBR SERVICES a. s.
   člen dozornej rady   06.11.2014 - stále trvá

Ing. Jana Figurová

Adresa:  Jabloňova 8 Šamorín
Okolie:  6 subjektov
Vzťah Ing. Jana Figurová ku EBR SERVICES a. s.
   štatutár   10.12.2001 - 11.08.2007

GGFS s.r.o.

IČO:  47 079 690
Adresa:  Sasinkova 5 Bratislava 811 08
Okolie:  6 subjektov
Vzťah EBR SERVICES a. s. ku GGFS s.r.o.
   akcionár   06.11.2014 - stále trvá

Ing. Ladislav Haspel

Vzťah Ing. Ladislav Haspel ku EBR SERVICES a. s.
   člen dozornej rady   06.11.2014 - stále trvá

Ivan Kmotrik

Vzťah Ivan Kmotrik ku EBR SERVICES a. s.
   člen dozornej rady   18.12.1996 - stále trvá

PhDr. Pavel Komorník, M.B.A.

Vzťah PhDr. Pavel Komorník, M.B.A. ku EBR SERVICES a. s.
   štatutár   06.11.2014 - stále trvá

Mária Kozáková

Vzťah Mária Kozáková ku EBR SERVICES a. s.
   člen dozornej rady   18.12.1996 - 06.11.2014

Mária Kuljačková

Vzťah Mária Kuljačková ku EBR SERVICES a. s.
   štatutár   18.12.1996 - 06.11.2014

Ing. František Martinka

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2011
Vzťah Ing. František Martinka ku EBR SERVICES a. s.
   štatutár   18.12.1996 - 09.12.2001

MEDIA TRADE, spol. s r. o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Krížna 28 Bratislava 811 07
Okolie:  1 subjekt
Vzťah EBR SERVICES a. s. ku MEDIA TRADE, spol. s r. o.
   akcionár   14.12.2007 - 05.11.2014

Ing. Kristína Nemcová

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.10.2004
Adresa:  Palkovičova 8 Bratislava
Okolie:  2 subjekty
Vzťah Ing. Kristína Nemcová ku EBR SERVICES a. s.
   štatutár   18.12.1996 - 09.12.2001

Ing. Viera Olijášová

Vzťah Ing. Viera Olijášová ku EBR SERVICES a. s.
   štatutár   11.08.2007 - 06.11.2014

Mgr. Mária Sedláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.2008
Vzťah Mgr. Mária Sedláková ku EBR SERVICES a. s.
   štatutár   18.07.2003 - 15.03.2007

Mgr. Mária Sedláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.12.2007
Vzťah Mgr. Mária Sedláková ku EBR SERVICES a. s.
   štatutár   16.03.2007 - 11.08.2007

Darina Töröková

Vzťah Darina Töröková ku EBR SERVICES a. s.
   štatutár   11.08.2007 - 06.11.2014

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťah Darina Töröková ku EBR SERVICES a. s.
   štatutár   10.12.2001 - 17.07.2003