EBR SERVICES a. s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EBR SERVICES a. s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má EBR SERVICES a. s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Juraj Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.2007
Vzťahy Ing. Juraj Baričák ku EBR SERVICES a. s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 17.07.2003
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 10.08.2007

Ing. Juraj Baričák

Vzťahy Ing. Juraj Baričák ku EBR SERVICES a. s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 10.10.2014
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 05.11.2014

Mgr. Juraj Bugala

Vzťah Mgr. Juraj Bugala ku EBR SERVICES a. s.
   Člen dozorného orgánu   10.10.2014 - stále trvá

Ing. Jana Figurová

Vzťahy Ing. Jana Figurová ku EBR SERVICES a. s.
   Predstaventvo   29.10.2001 - 31.05.2007
   Predstaventvo   29.10.2001 - 10.08.2007
   Predstaventvo   10.12.2001 - 17.07.2003

GGFS s.r.o.

IČO:  47 079 690
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 811 08, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah EBR SERVICES a. s. ku GGFS s.r.o.
   Jediný akcionár a.s.   06.11.2014 - stále trvá

Ing. Ladislav Haspel

Vzťah Ing. Ladislav Haspel ku EBR SERVICES a. s.
   Člen dozorného orgánu   10.10.2014 - stále trvá

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku EBR SERVICES a. s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 17.07.2003
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - stále trvá

PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A.

Vzťah PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A. ku EBR SERVICES a. s.
   Predstaventvo   10.10.2014 - stále trvá

Mária Kozáková

Vzťahy Mária Kozáková ku EBR SERVICES a. s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 10.10.2014
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 17.07.2003
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 05.11.2014

Mária Kuljačková

Vzťahy Mária Kuljačková ku EBR SERVICES a. s.
   Predstaventvo   18.12.1996 - 17.07.2003
   Predstaventvo   18.12.1996 - 05.11.2014
   Predstaventvo   18.12.1996 - 10.10.2014

Ing. František Martinka

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2011
Vzťah Ing. František Martinka ku EBR SERVICES a. s.
   Predstaventvo   18.12.1996 - 09.12.2001

MEDIA TRADE, spol. s r. o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Krížna 28, Bratislava, 81107, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah EBR SERVICES a. s. ku MEDIA TRADE, spol. s r. o.
   Jediný akcionár a.s.   14.12.2007 - 05.11.2014

Ing. Kristína Nemcová

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.10.2004
Vzťah Ing. Kristína Nemcová ku EBR SERVICES a. s.
   Predstaventvo   18.12.1996 - 09.12.2001

Ing. Viera Olijášová

Vzťahy Ing. Viera Olijášová ku EBR SERVICES a. s.
   Predstaventvo   31.05.2007 - 10.10.2014
   Predstaventvo   31.05.2007 - 05.11.2014

Mgr. Mária Sedláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.09.2008
Vzťah Mgr. Mária Sedláková ku EBR SERVICES a. s.
   Predstaventvo   01.01.2003 - 15.03.2007

Mgr. Mária Sedláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.12.2007
Vzťahy Mgr. Mária Sedláková ku EBR SERVICES a. s.
   Predstaventvo   01.01.2003 - 10.08.2007
   Predstaventvo   01.01.2003 - 31.05.2007

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťah Darina Töröková ku EBR SERVICES a. s.
   Predstaventvo   10.12.2001 - 17.07.2003

Darina Töröková

Vzťahy Darina Töröková ku EBR SERVICES a. s.
   Predstaventvo   31.05.2007 - 10.10.2014
   Predstaventvo   31.05.2007 - 05.11.2014