GG Golf a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GG Golf a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GG Golf a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Juraj Baričák

Vzťahy Ing. Juraj Baričák ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 10.05.2010
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 08.06.2010

Ing. Juraj Baričák

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.08.2007
Vzťahy Ing. Juraj Baričák ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 10.08.2007
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 21.04.2003

Radovan Grohoľ

Vzťah Radovan Grohoľ ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.05.2010 - 18.09.2014

Mgr. Radovan Grohoľ

Vzťah Mgr. Radovan Grohoľ ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.05.2010 - stále trvá

Ing. Ladislav Haspel

Vzťah Ing. Ladislav Haspel ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   10.05.2010 - stále trvá

Ing. Pavel Horváth

Vzťah Ing. Pavel Horváth ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   10.05.2010 - stále trvá

Roman Jankovič

Vzťah Roman Jankovič ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   10.05.2010 - 18.09.2014

PhDr. Roman Jankovič

Vzťah PhDr. Roman Jankovič ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   10.05.2010 - stále trvá

Ing. Jaroslav Jankovič

Vzťahy Ing. Jaroslav Jankovič ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   18.12.1996 - 24.04.2003
   Predstaventvo   18.12.1996 - 21.04.2003

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 08.06.2010
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 10.05.2010
   Predstaventvo   10.05.2010 - 18.09.2014

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 21.04.2003
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 13.11.2003

PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD.

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík, , PhD. ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   10.05.2010 - stále trvá

PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A.

Vzťahy PhDr. Pavel Komorník, , M.B.A. ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.05.2010 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   10.05.2010 - 18.09.2014

PhDr. Ivan Komotrík

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.06.2010
Vzťah PhDr. Ivan Komotrík ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   10.05.2010 - 23.06.2010

Mária Kozáková

Vzťahy Mária Kozáková ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   31.05.2007 - 10.05.2010
   Predstaventvo   31.05.2007 - 08.06.2010

Ing. Marián Kožíšek

Vzťah Ing. Marián Kožíšek ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.05.2010 - 18.09.2014

Ing. Marián Kožíšek, , MBA

Vzťah Ing. Marián Kožíšek, , MBA ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.05.2010 - stále trvá

Mária Kuljačková

Vzťahy Mária Kuljačková ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   18.12.1996 - 10.05.2010
   Predstaventvo   18.12.1996 - 08.06.2010
   Predstaventvo   18.12.1996 - 21.04.2003

Ing. Viera Olijášová

Vzťahy Ing. Viera Olijášová ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 10.05.2010
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 08.06.2010

Ing. Viera Olijášová

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.01.2010
Vzťah Ing. Viera Olijášová ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.12.1996 - 21.04.2003

Ing. Igor Ormandy

Vzťah Ing. Igor Ormandy ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.05.2010 - stále trvá

JUDr. Dušan Repák

Vzťah JUDr. Dušan Repák ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   10.05.2010 - 18.09.2014

JUDr. Dušan Repák

Vzťah JUDr. Dušan Repák ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   10.05.2010 - stále trvá

Mgr. Mária Sedláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.09.2008
Vzťah Mgr. Mária Sedláková ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   24.04.2003 - 16.03.2007

Mgr. Mária Sedláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.12.2007
Vzťahy Mgr. Mária Sedláková ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   24.04.2003 - 31.05.2007
   Predstaventvo   24.04.2003 - 10.08.2007

Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.

IČO:  31 333 176
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  10 subjektov
Vzťah GG Golf a.s. ku Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
   Jediný akcionár a.s.   15.12.2007 - 18.09.2014

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťahy Darina Töröková ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   18.12.1996 - 14.11.2006
   Predstaventvo   18.12.1996 - 21.04.2003

Darina Töröková

Vzťahy Darina Töröková ku GG Golf a.s.
   Predstaventvo   18.12.1996 - 08.06.2010
   Predstaventvo   18.12.1996 - 10.05.2010

Ing. Roland Tóth

Vzťah Ing. Roland Tóth ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.05.2010 - stále trvá

VIVA - IN, s r.o. v likvidácii

IČO:  35 714 441
Adresa:  Sasinkova 5, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah GG Golf a.s. ku VIVA - IN, s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.04.1997 - 23.12.2016

Vladimír Weiss

Vzťah Vladimír Weiss ku GG Golf a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.05.2010 - stále trvá