Druhá strategická, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Druhá strategická, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Druhá strategická, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Alena Ábelová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.09.2010
Vzťahy Alena Ábelová ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 30.07.2010
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 29.09.2010

Ing. Eva Chudícová

Vzťahy Ing. Eva Chudícová ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.2014 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   19.06.2014 - 02.08.2016

Mgr. Katarína Csudaiová

Vzťahy Mgr. Katarína Csudaiová ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.06.2014 - 02.08.2016
   Člen dozorného orgánu   19.06.2014 - stále trvá

Mgr. Katarína Csudaiová

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.07.2014
Vzťahy Mgr. Katarína Csudaiová ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.07.2010 - 18.06.2014
   Člen dozorného orgánu   30.07.2010 - 04.07.2014

DAN Slovakia, spol. s r.o.

IČO:  35 731 206
Adresa:  Novozámocká, 222, 94905, Nitra 5, Slovenká republika
Okolie:  13 subjektov
Vzťah Druhá strategická, a.s. ku DAN Slovakia, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.01.2011 - stále trvá

Ing. Jozef Ebst

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2015
Vzťah Ing. Jozef Ebst ku Druhá strategická, a.s.
   Predstaventvo   12.12.2000 - 02.09.2001

ensentia s.r.o.

IČO:  35 702 877
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82490, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťah Druhá strategická, a.s. ku ensentia s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.07.2005 - 09.09.2014

JUDr. Jana Filínová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.07.2000
Vzťah JUDr. Jana Filínová ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.12.1996 - 06.07.2000

GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.

Vzťah Druhá strategická, a.s. ku GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   05.05.2017 - 06.07.2017

Ing. Pavel Hollý

Vzťahy Ing. Pavel Hollý ku Druhá strategická, a.s.
   Predstaventvo   11.08.2005 - 22.07.2013
   Predstaventvo   30.07.2010 - 28.06.2013
   Predstaventvo   13.12.1996 - 08.09.2005
   Predstaventvo   11.08.2005 - 29.09.2010
   Predstaventvo   11.08.2005 - 09.09.2005

JUDr. Miroslav Hrabovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.02.2011
Vzťahy JUDr. Miroslav Hrabovský ku Druhá strategická, a.s.
   Predstaventvo   12.12.2000 - 08.09.2005
   Predstaventvo   11.08.2005 - 09.09.2005

JUDr. Miroslav Hrabovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.01.2013
Vzťahy JUDr. Miroslav Hrabovský ku Druhá strategická, a.s.
   Predstaventvo   11.08.2005 - 22.08.2012
   Predstaventvo   11.08.2005 - 29.09.2010
   Predstaventvo   30.07.2010 - 26.07.2012

Ing. Tibor Izák

Vzťahy Ing. Tibor Izák ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 21.08.2007
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 24.09.2007

Ing. Tibor Izák

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.09.2005
Vzťahy Ing. Tibor Izák ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 09.09.2005
   Člen dozorného orgánu   14.07.1999 - 08.09.2005

Ing. Zuzana Kelecsényiová

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.07.2014
Vzťahy Ing. Zuzana Kelecsényiová ku Druhá strategická, a.s.
   Predstaventvo   28.06.2013 - 18.06.2014
   Predstaventvo   28.06.2013 - 04.07.2014

Milada Klimová

Vzťahy Milada Klimová ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.10.2004 - 04.11.2004
   Člen dozorného orgánu   13.12.1996 - 05.11.2004

Ing. Mária Machová, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.12.1999
Vzťah Ing. Mária Machová, , CSc. ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.12.1996 - 13.07.1999

Ing. Adriana Matysová

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.08.2012
Vzťahy Ing. Adriana Matysová ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.08.2007 - 26.07.2012
   Člen dozorného orgánu   21.08.2007 - 22.08.2012

Ing. Adriana Matysová

Vzťahy Ing. Adriana Matysová ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.07.2012 - 18.06.2014
   Člen dozorného orgánu   26.07.2012 - 04.07.2014
   Predstaventvo   19.06.2014 - stále trvá

Ing. arch. Milan Moncoľ

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.03.2011
Vzťah Ing. arch. Milan Moncoľ ku Druhá strategická, a.s.
   Predstaventvo   13.12.1996 - 11.12.2000

Ing. Martin Naď

Vzťah Ing. Martin Naď ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.06.2015 - stále trvá

Ing. Anna Širilová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.10.2005
Vzťahy Ing. Anna Širilová ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 09.09.2005
   Člen dozorného orgánu   07.07.2000 - 08.09.2005

Zlatica Široká

Vzťahy Zlatica Široká ku Druhá strategická, a.s.
   Predstaventvo   03.09.2001 - 05.11.2004
   Predstaventvo   27.10.2004 - 04.11.2004

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.06.2013 - 16.07.2015
   Člen dozorného orgánu   28.06.2013 - 17.06.2015
   Predstaventvo   30.09.2004 - 03.01.2005
   Predstaventvo   10.09.2003 - 07.07.2004
   Predstaventvo   30.09.2004 - 29.09.2010
   Predstaventvo   10.09.2003 - 26.10.2004
   Predstaventvo   30.09.2004 - 28.06.2013
   Predstaventvo   30.07.2010 - 22.07.2013

Mgr. Juraj Široký, , MBA

Vzťahy Mgr. Juraj Široký, , MBA ku Druhá strategická, a.s.
   Predstaventvo   28.06.2013 - stále trvá
   Predstaventvo   28.06.2013 - 18.07.2017

Ing. Jozef Šnegoň

Vzťahy Ing. Jozef Šnegoň ku Druhá strategická, a.s.
   Predstaventvo   26.07.2012 - stále trvá
   Predstaventvo   26.07.2012 - 02.08.2016

Ing. Róbert Varga

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.07.2013
Vzťahy Ing. Róbert Varga ku Druhá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.09.2004 - 28.06.2013
   Člen dozorného orgánu   30.07.2010 - 22.07.2013
   Člen dozorného orgánu   10.09.2003 - 26.10.2004
   Člen dozorného orgánu   10.09.2003 - 07.07.2004
   Člen dozorného orgánu   30.09.2004 - 29.09.2010

Ing. Juraj Vozárik

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Juraj Vozárik ku Druhá strategická, a.s.
   Predstaventvo   13.12.1996 - 11.12.2000