Prvá strategická, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Prvá strategická, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Prvá strategická, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťahy JUDr. Vladimír Balaník ku Prvá strategická, a.s.
   Predstaventvo   11.08.2005 - stále trvá
   Predstaventvo   30.07.2010 - 07.07.2014
   Predstaventvo   11.08.2005 - 19.08.2010

JUDr. Milan Bláha

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.09.2010
Vzťahy JUDr. Milan Bláha ku Prvá strategická, a.s.
   Predstaventvo   12.07.2002 - 24.09.2007
   Predstaventvo   12.07.2002 - 30.07.2010
   Predstaventvo   21.08.2007 - 06.09.2010

Ing. Jozef Ebst

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.2015
Vzťahy Ing. Jozef Ebst ku Prvá strategická, a.s.
   Predstaventvo   11.08.2005 - 07.09.2005
   Predstaventvo   10.10.2001 - 06.09.2005

Janka Gajdošová

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.08.2010
Vzťahy Janka Gajdošová ku Prvá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 30.07.2010
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 19.08.2010

Janka Gojdošová

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.10.2005
Vzťah Janka Gojdošová ku Prvá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 03.10.2005

Ing. Tibor Izák

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.09.2005
Vzťahy Ing. Tibor Izák ku Prvá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.06.1999 - 06.09.2005
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 07.09.2005

Ing. Tibor Izák

Vzťahy Ing. Tibor Izák ku Prvá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 07.07.2014
   Člen dozorného orgánu   30.07.2010 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 19.08.2010

Ing. Ľubomíra Jambrichová

Vzťahy Ing. Ľubomíra Jambrichová ku Prvá strategická, a.s.
   Predstaventvo   17.01.2011 - 28.07.2011
   Predstaventvo   17.01.2011 - 07.07.2014
   Predstaventvo   12.07.2011 - stále trvá

Milada Klimová

Vzťahy Milada Klimová ku Prvá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.07.2010 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   30.07.2010 - 07.07.2014

Darina Kollárová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.09.2005
Vzťahy Darina Kollárová ku Prvá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.12.1996 - 06.09.2005
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 07.09.2005

Ing. Matrina Kotúčová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.06.1999
Vzťah Ing. Matrina Kotúčová ku Prvá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.12.1996 - 06.06.1999

PhDr. Branislav Králik, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.08.2006
Vzťah PhDr. Branislav Králik, , CSc. ku Prvá strategická, a.s.
   Predstaventvo   12.12.1996 - 25.06.2000

PhDr. Branislav Králik, , CSc

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.10.2001
Vzťah PhDr. Branislav Králik, , CSc ku Prvá strategická, a.s.
   Predstaventvo   26.06.2000 - 09.10.2001

Ing. Viera Lieskovská

Vzťahy Ing. Viera Lieskovská ku Prvá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.09.2000 - 06.09.2005
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 07.07.2014
   Člen dozorného orgánu   30.07.2010 - stále trvá
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 07.09.2005
   Člen dozorného orgánu   11.08.2005 - 19.08.2010

Ing. Eva Michalidesová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.07.2014
Vzťahy Ing. Eva Michalidesová ku Prvá strategická, a.s.
   Predstaventvo   11.08.2005 - 07.07.2014
   Predstaventvo   12.12.1996 - 06.09.2005
   Predstaventvo   11.08.2005 - 07.09.2005
   Predstaventvo   11.08.2005 - 19.08.2010

Ing. Eva Michalidesová

Vzťah Ing. Eva Michalidesová ku Prvá strategická, a.s.
   Predstaventvo   30.07.2010 - stále trvá

JUDr. Ján Pačikovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.02.2004
Vzťah JUDr. Ján Pačikovský ku Prvá strategická, a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.12.1996 - 19.09.2000

Ing. Ľubomír Remák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.11.2016
Vzťah Ing. Ľubomír Remák ku Prvá strategická, a.s.
   Predstaventvo   12.12.1996 - 28.01.2002

Ing. Vladimír Turček

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.01.2011
Vzťahy Ing. Vladimír Turček ku Prvá strategická, a.s.
   Predstaventvo   30.07.2010 - 23.12.2010
   Predstaventvo   30.07.2010 - 25.01.2011