FINASIST, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má FINASIST, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má FINASIST, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťahy JUDr. Vladimír Balaník ku FINASIST, a.s.
   Predstaventvo   30.09.2005 - 14.06.2013
   Predstaventvo   01.07.2011 - 28.05.2013
   Predstaventvo   30.09.2005 - 07.10.2005
   Predstaventvo   30.09.2005 - 06.10.2011
   Predstaventvo   13.12.1999 - 06.10.2005

Ing. Eva Chudícová

Vzťah Ing. Eva Chudícová ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.01.2014 - stále trvá

Katarína Csudaiová

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.09.2015
Vzťahy Katarína Csudaiová ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.09.2005 - 06.10.2011
   Člen dozorného orgánu   30.09.2005 - 01.07.2015
   Člen dozorného orgánu   01.07.2011 - 02.09.2015
   Predstaventvo   30.09.2005 - 07.10.2005
   Predstaventvo   13.12.1999 - 06.10.2005

Mgr. Katarína Csudaiová

Vzťah Mgr. Katarína Csudaiová ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.07.2015 - stále trvá

Katarína Csudaiová

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.12.1999
Vzťah Katarína Csudaiová ku FINASIST, a.s.
   Predstaventvo   26.11.1996 - 12.12.1999

Zuzana Cviková

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2005
Vzťahy Zuzana Cviková ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.09.2005 - 07.10.2005
   Člen dozorného orgánu   28.01.1998 - 06.10.2005

DEVELOPMENT.SK, s. r. o.

IČO:  35 830 239
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82490, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťah FINASIST, a.s. ku DEVELOPMENT.SK, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.03.2004 - stále trvá

Júlia Ebstová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2005
Vzťahy Júlia Ebstová ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.09.2005 - 07.10.2005
   Člen dozorného orgánu   26.11.1996 - 06.10.2005

GEOtrans Slovakia, a.s.

  Spoločnosť zanikla 05.10.2016
IČO:  36 634 298
Adresa:  Hlinská 40, Žilina, 01118, Slovenská republika
Okolie:  17 subjektov
Vzťah FINASIST, a.s. ku GEOtrans Slovakia, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   09.03.2007 - 08.10.2012

Ing. Pavel Hollý

Vzťahy Ing. Pavel Hollý ku FINASIST, a.s.
   Predstaventvo   30.09.2005 - 12.10.2005
   Predstaventvo   30.09.2005 - 01.07.2011
   Predstaventvo   30.09.2005 - 06.10.2011
   Predstaventvo   30.09.2005 - 28.05.2013

JUDr. Miroslav Hrabovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.01.2013
Vzťahy JUDr. Miroslav Hrabovský ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.09.2005 - 15.10.2012
   Člen dozorného orgánu   01.07.2011 - 22.10.2012
   Člen dozorného orgánu   30.09.2005 - 06.10.2011

Ing. Zuzana Kelecsényiová

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.07.2014
Vzťahy Ing. Zuzana Kelecsényiová ku FINASIST, a.s.
   Predstaventvo   29.05.2013 - 18.02.2014
   Predstaventvo   29.05.2013 - 29.01.2014

Ing. Adriana Matysová

Vzťahy Ing. Adriana Matysová ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.09.2005 - 06.10.2011
   Člen dozorného orgánu   30.09.2005 - 01.07.2011

Ing. Adriana Matysová

Vzťahy Ing. Adriana Matysová ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2011 - 29.01.2014
   Člen dozorného orgánu   01.07.2011 - 18.02.2014
   Predstaventvo   30.01.2014 - stále trvá

Ing. Martin Naď

Vzťah Ing. Martin Naď ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.06.2015 - stále trvá

RUDINY, s.r.o.

IČO:  36 415 782
Adresa:  Hlinská 40, Žilina, 01118, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah FINASIST, a.s. ku RUDINY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.04.2004 - 04.12.2013

JUDr. Daniel Sadák

Vzťahy JUDr. Daniel Sadák ku FINASIST, a.s.
   Predstaventvo   30.09.2005 - 07.10.2005
   Predstaventvo   26.11.1996 - 06.10.2005

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.05.2013 - 26.06.2015
   Člen dozorného orgánu   29.05.2013 - 22.07.2015
   Predstaventvo   30.09.2005 - 14.06.2013
   Predstaventvo   01.07.2011 - 28.05.2013
   Predstaventvo   30.09.2005 - 06.10.2011

Mgr. Juraj Široký, , MBA

Vzťah Mgr. Juraj Široký, , MBA ku FINASIST, a.s.
   Predstaventvo   29.05.2013 - stále trvá

Ing. Jozef Šnegoň

Vzťahy Ing. Jozef Šnegoň ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.10.2012 - 28.05.2013
   Člen dozorného orgánu   15.10.2012 - 14.06.2013
   Predstaventvo   29.05.2013 - stále trvá

JUDr. Alexander Szabó

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.10.2005
Vzťahy JUDr. Alexander Szabó ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.09.2005 - 07.10.2005
   Člen dozorného orgánu   28.01.1998 - 06.10.2005
   Predstaventvo   26.11.1996 - 27.01.1998

TP SLOVAN, s.r.o.

Vzťah FINASIST, a.s. ku TP SLOVAN, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.10.2005 - 15.12.2010

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah FINASIST, a.s. ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   28.04.2004 - stále trvá

Ing. Martin Vavřínek

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.01.1998
Vzťah Ing. Martin Vavřínek ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.11.1996 - 27.01.1998

Vlasta Žvachová

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.09.2004
Vzťahy Vlasta Žvachová ku FINASIST, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.11.1996 - 27.01.1998
   Predstaventvo   28.01.1998 - 12.12.1999