GEOtrans-LOMY, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GEOtrans-LOMY, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má GEOtrans-LOMY, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Martin Buňák

Vzťahy Ing. Martin Buňák ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   31.10.2012 - 05.05.2014
   Konateľ   31.10.2012 - 15.05.2014

Igor Cako

Vzťahy Igor Cako ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.11.1996 - 29.12.1998
   Konateľ   20.11.1996 - 29.12.1998

Ing. Jaroslav Ďurman

Vzťahy Ing. Jaroslav Ďurman ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   20.05.2008 - 12.01.2012
   Konateľ   20.05.2008 - 12.12.2011

RNDr. Karol Együd

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.01.2010
Vzťahy RNDr. Karol Együd ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   27.01.2007 - 08.07.2009
   Konateľ   27.01.2007 - 26.06.2009

Ing. Attila Farkas

Vzťah Ing. Attila Farkas ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   21.03.2016 - stále trvá

GEOtrans Slovakia, a.s.

  Spoločnosť zanikla 05.10.2016
IČO:  36 634 298
Adresa:  Hlinská 40, Žilina, 01118, Slovenská republika
Okolie:  17 subjektov
Vzťah GEOtrans-LOMY, s.r.o. ku GEOtrans Slovakia, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.04.2007 - 01.07.2008

Ján Hájek

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.05.2007
Vzťahy Ján Hájek ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.08.2003 - 09.11.2005
   Konateľ   04.12.2002 - 30.09.2005
   Konateľ   04.12.2002 - 09.11.2005

Ing. Karol Harman

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.12.2012
Vzťahy Ing. Karol Harman ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   15.08.2007 - 20.12.2012
   Konateľ   15.08.2007 - 30.09.2012

Ing. Ivan Kimlička

Vzťah Ing. Ivan Kimlička ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   05.05.2014 - stále trvá

Ing. Oľga Kmecíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.03.2010
Vzťahy Ing. Oľga Kmecíková ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   30.09.2005 - 27.01.2007
   Konateľ   30.09.2005 - 15.02.2007

Ing. Oľga Kmecíková

Vzťahy Ing. Oľga Kmecíková ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   13.08.2012 - 21.03.2016
   Konateľ   13.08.2012 - 14.04.2016

Vladimír Letaši

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.03.2012
Vzťahy Vladimír Letaši ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.08.2003 - 09.11.2005
   Konateľ   04.12.2002 - 30.09.2005
   Konateľ   04.12.2002 - 09.11.2005

Ing. Eduard Rada

Vzťahy Ing. Eduard Rada ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   15.08.2007 - 01.07.2008
   Konateľ   15.08.2007 - 20.05.2008

Mária Šilhanová

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.11.2005
Vzťahy Mária Šilhanová ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   07.08.2003 - 09.11.2005
   Konateľ   30.09.2005 - 10.11.2005

Mária Šilhanová rod. Juračáková

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.08.2003
Vzťahy Mária Šilhanová rod. Juračáková ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.12.1998 - 06.08.2003
   Konateľ   30.12.1998 - 06.08.2003

Mária Šilhanová, rod. Juračáková

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.11.2005
Vzťah Mária Šilhanová, rod. Juračáková ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.08.2003 - 09.11.2005

JUDr. Ján Spišák

Vzťahy JUDr. Ján Spišák ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.12.1998 - 06.08.2003
   Konateľ   30.12.1998 - 04.12.2002

Ing. Igor Stalmašek

Vzťahy Ing. Igor Stalmašek ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   12.12.2011 - 17.09.2012
   Konateľ   12.12.2011 - 13.08.2012

Ing. Mojmír Štefanec

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.10.2016
Vzťahy Ing. Mojmír Štefanec ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   30.09.2005 - 27.01.2007
   Konateľ   30.09.2005 - 15.02.2007

Ing. Ján Štetiar

Vzťahy Ing. Ján Štetiar ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   31.10.2012 - 21.05.2013
   Konateľ   31.10.2012 - 23.09.2013

Štefan Švec

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.09.2011
Vzťahy Štefan Švec ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.11.1996 - 29.12.1998
   Konateľ   20.11.1996 - 29.12.1998

VÁHOSTAV - SK, a.s.

IČO:  31 356 648
Adresa:  Priemyselná 6, Bratislava, 82109, Slovenská republika
Okolie:  65 subjektov
Vzťah GEOtrans-LOMY, s.r.o. ku VÁHOSTAV - SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.11.2005 - 05.04.2007

VÁHOSTAV-SK, a.s.

Vzťah GEOtrans-LOMY, s.r.o. ku VÁHOSTAV-SK, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.07.2008 - stále trvá

Ing. Miroslav Žabka

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.12.2012
Vzťahy Ing. Miroslav Žabka ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   27.01.2007 - 20.12.2012
   Konateľ   27.01.2007 - 31.10.2012

Jozef Žarnovičan

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.11.2011
Vzťahy Jozef Žarnovičan ku GEOtrans-LOMY, s.r.o.
   Konateľ   30.09.2005 - 27.01.2007
   Konateľ   30.09.2005 - 15.02.2007