Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Abbott Holding (Gibraltar) Limited

Vzťah Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. ku Abbott Holding (Gibraltar) Limited
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.05.2009 - stále trvá

Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.

Vzťah Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. ku Abbott Investments Luxembourg S.à r.l.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.05.2009 - 23.08.2010

Abbott Investments Luxembourg S.a.r.l.

Vzťah Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. ku Abbott Investments Luxembourg S.a.r.l.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.08.2010 - stále trvá

Abbott Universal LLC

Vzťah Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. ku Abbott Universal LLC
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.03.2007 - 03.12.2008

Abbott Universal Ltd.

IČO:  neznáme
Adresa:  100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois, USA
Okolie:  1 subjekt
Vzťahy Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. ku Abbott Universal Ltd.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   09.04.2001 - 26.03.2007
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   04.12.2008 - 27.05.2009

Asociácia výrobcov klinickej výživy

Vzťah Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. ku Asociácia výrobcov klinickej výživy
   Zakladateľ   12.05.2010 - stále trvá

BGP Products s. r. o.

Vzťah Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. ku BGP Products s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.10.2014 - 23.02.2015

Thomas Craig Freyman

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.09.2015
Vzťahy Thomas Craig Freyman ku Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
   Konateľ   01.01.2013 - 25.09.2015
   Konateľ   01.01.2013 - 01.09.2015

Andrea Iucci

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2016
Vzťahy Andrea Iucci ku Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
   Konateľ   01.01.2013 - 18.03.2015
   Konateľ   01.01.2013 - 27.02.2015

KNOLL AG

Vzťah Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. ku KNOLL AG
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.11.1996 - 23.11.2000

Lupharma GmbH

IČO:  neznáme
Adresa:  Knollstrasse, 67061, Ludwigshafen Am Rhein, SRN
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. ku Lupharma GmbH
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.11.2000 - 08.04.2001

Ing. Monika Pősová

Vzťah Ing. Monika Pősová ku Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
   Konateľ   08.04.2008 - stále trvá

PharmDr. Eva Sirotná

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.11.2000
Vzťah PharmDr. Eva Sirotná ku Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
   Konateľ   14.11.1996 - 14.11.2000

Transpharm GmbH

IČO:  neznáme
Adresa:  Knollstrasse, 67061, Ludwigshafen Am Rhein, SRN
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Abbott Laboratories Slovakia s.r.o. ku Transpharm GmbH
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   24.11.2000 - 08.04.2001

MUDr. Branislav Trutz

Vzťahy MUDr. Branislav Trutz ku Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
   Konateľ   27.03.2007 - 21.01.2013
   Konateľ   01.01.2013 - 22.01.2013

MUDr. Branislav Trutz

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.03.2007
Vzťah MUDr. Branislav Trutz ku Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
   Konateľ   15.11.2000 - 26.03.2007

Alan Undus

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.07.2016
Vzťahy Alan Undus ku Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
   Konateľ   27.02.2015 - 06.06.2016
   Konateľ   27.02.2015 - 01.07.2016

Neuvedené Wulff-Erik von Borcke

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.11.2000
Vzťah Neuvedené Wulff-Erik von Borcke ku Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
   Konateľ   07.12.1998 - 14.11.2000

Brian Bernard Yoor

Vzťah Brian Bernard Yoor ku Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.
   Konateľ   01.09.2015 - stále trvá