Slovgen s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Slovgen s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Slovgen s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Alfaklon spol. s r.o.

IČO:  34 118 420
Adresa:  Ševčenkova 18, Bratislava, 85101, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Slovgen s.r.o. ku Alfaklon spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   25.02.1999 - stále trvá

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťahy JUDr. Vladimír Balaník ku Slovgen s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.12.1999 - 07.07.2015
   Konateľ   14.06.1999 - 14.08.2015
   Konateľ   02.12.1999 - 16.10.2002
   Konateľ   14.06.1999 - 20.08.2015

Ing. Marcela Bieliková

Vzťah Ing. Marcela Bieliková ku Slovgen s.r.o.
   Prokurista   14.09.2012 - stále trvá

Ing. Juraj Široký

Vzťah Ing. Juraj Široký ku Slovgen s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.12.1999 - 07.07.2015

Ing. Miroslav Stredánsky

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.11.2015
Vzťahy Ing. Miroslav Stredánsky ku Slovgen s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.10.1996 - 17.12.1998
   Konateľ   14.10.1996 - 17.12.1998

Prof. RNDr. Ján Turňa, , CSc.

Vzťah Prof. RNDr. Ján Turňa, , CSc. ku Slovgen s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.07.2015 - stále trvá

Doc.RNDr Ján Turňa, , CSc.

Vzťahy Doc.RNDr Ján Turňa, , CSc. ku Slovgen s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.10.1996 - 24.02.1999
   Konateľ   14.10.1996 - 16.10.2002
   Konateľ   14.10.1996 - 21.08.2012
   Konateľ   14.10.1996 - 13.09.2012

Ing. Tomáš Turňa

Vzťah Ing. Tomáš Turňa ku Slovgen s.r.o.
   Konateľ   21.08.2012 - stále trvá

Ing. Pavol Veselý

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.12.1998
Vzťah Ing. Pavol Veselý ku Slovgen s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.10.1996 - 17.12.1998