Fert - Trade s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Fert - Trade s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Fert - Trade s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

advokátska kancelária agner & partners, s. r. o.

IČO:  36 722 758
Adresa:  Špitálska 10, Bratislava, 81108, Slovenská republika
Okolie:  5 subjektov
Vzťah Fert - Trade s.r.o. ku advokátska kancelária agner & partners, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.06.2015 - 18.08.2015

Ing. Andrej Babiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.06.2015
Vzťah Ing. Andrej Babiš ku Fert - Trade s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.12.2007 - 22.06.2015

Ing. Ivan Bošela, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.02.2007
Vzťah Ing. Ivan Bošela, , CSc. ku Fert - Trade s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   08.10.1996 - 22.10.1998

Duslo, a.s.

Vzťahy Fert - Trade s.r.o. ku Duslo, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.06.2006 - 21.12.2007
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   19.08.2015 - stále trvá

Ing. Mária Forgáchová

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2013
Vzťahy Ing. Mária Forgáchová ku Fert - Trade s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   07.09.2001 - 30.04.2013
   Člen dozorného orgánu   01.08.2007 - 29.05.2013
   Člen dozorného orgánu   07.09.2001 - 13.09.2007

Mgr. Pavel Hanus

Vzťah Mgr. Pavel Hanus ku Fert - Trade s.r.o.
   Konateľ   19.08.2015 - stále trvá

Ing. Vladimír Harminc

Vzťah Ing. Vladimír Harminc ku Fert - Trade s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   08.10.1996 - 22.10.1998

Ing. Magdaléna Horváthová, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.09.2002
Vzťah Ing. Magdaléna Horváthová, , CSc. ku Fert - Trade s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   23.10.1998 - 04.09.2002

Ing. Dorota Hrnčiříková

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.06.2006
Vzťah Ing. Dorota Hrnčiříková ku Fert - Trade s.r.o.
   Konateľ   08.10.1996 - 22.10.1998

Istrochem, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2006
IČO:  31 403 450
Adresa:  Nobelova 34, Bratislava, 83605, Slovenská republika
Okolie:  59 subjektov
Vzťah Fert - Trade s.r.o. ku Istrochem, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.10.1996 - 15.06.2006

Ing. Ivan Janík

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.05.2004
Vzťah Ing. Ivan Janík ku Fert - Trade s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   23.10.1998 - 04.09.2002

Ing. Karol Jurkovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.09.2007
Vzťahy Ing. Karol Jurkovič ku Fert - Trade s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   27.05.2005 - 01.08.2007
   Člen dozorného orgánu   27.05.2005 - 13.09.2007

Andreas Klamminger

Vzťah Andreas Klamminger ku Fert - Trade s.r.o.
   Konateľ   19.08.2015 - stále trvá

Ing. Milan Kočiš

Vzťah Ing. Milan Kočiš ku Fert - Trade s.r.o.
   Konateľ   08.10.1996 - 22.10.1998

Ing. Jozef Krištofčák, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2006
Vzťah Ing. Jozef Krištofčák, , CSc. ku Fert - Trade s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   08.10.1996 - 04.09.2002

Ing. Igor Pieš

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.06.2005
Vzťahy Ing. Igor Pieš ku Fert - Trade s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   07.09.2001 - 17.06.2005
   Člen dozorného orgánu   07.09.2001 - 27.05.2005

Ing. Stanislav Podmanický

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2013
Vzťahy Ing. Stanislav Podmanický ku Fert - Trade s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   07.09.2001 - 30.04.2013
   Člen dozorného orgánu   01.08.2007 - 29.05.2013
   Člen dozorného orgánu   07.09.2001 - 13.09.2007

STAVO - INVEST, s.r.o.

IČO:  31 386 610
Adresa:  Nobelová 34, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Fert - Trade s.r.o. ku STAVO - INVEST, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.10.1996 - 22.10.1998

Mgr.Ing. Marek Štrpka

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.03.2008
Vzťah Mgr.Ing. Marek Štrpka ku Fert - Trade s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.08.2007 - 26.02.2008

Mgr. Ing. Marek Štrpka

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.12.2013
Vzťahy Mgr. Ing. Marek Štrpka ku Fert - Trade s.r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.08.2007 - 30.04.2013
   Člen dozorného orgánu   01.08.2007 - 29.05.2013

Ing. Tibor Takács

Vzťah Ing. Tibor Takács ku Fert - Trade s.r.o.
   Konateľ   19.08.2015 - stále trvá

Ing. Marian Trandžík

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.09.2006
Vzťah Ing. Marian Trandžík ku Fert - Trade s.r.o.
   Konateľ   23.10.1998 - 04.09.2002

RSDr. Ján Varga

Vzťah RSDr. Ján Varga ku Fert - Trade s.r.o.
   Konateľ   07.09.2001 - 17.03.2003

Ing. Ľubomír Zatlukaj

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.09.2007
Vzťahy Ing. Ľubomír Zatlukaj ku Fert - Trade s.r.o.
   Konateľ   17.03.2003 - 13.09.2007
   Konateľ   17.03.2003 - 01.08.2007

Ing. Pavol Zelenay

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.10.2017
Vzťahy Ing. Pavol Zelenay ku Fert - Trade s.r.o.
   Konateľ   01.08.2007 - 30.04.2013
   Konateľ   01.08.2007 - 29.05.2013

Ing. Pavol Zelenay

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.02.2008
Vzťah Ing. Pavol Zelenay ku Fert - Trade s.r.o.
   Konateľ   01.08.2007 - 26.02.2008

Ing. Pavol Zelenay

Vzťahy Ing. Pavol Zelenay ku Fert - Trade s.r.o.
   Konateľ   01.05.2013 - 18.08.2015
   Konateľ   01.05.2013 - 19.08.2015