SK-NIC, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SK-NIC, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SK-NIC, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Andrej Balko

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.11.2008
Vzťah Andrej Balko ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   17.09.1996 - 02.08.1999

Miroslav Beňo

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.12.2002
Vzťah Miroslav Beňo ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   14.11.2001 - 06.12.2002

Gregg Betz

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2005
Vzťahy Gregg Betz ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   14.11.2001 - 19.04.2005
   Predstaventvo   15.04.2005 - 20.04.2005

Sean Bourgeois

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2001
Vzťah Sean Bourgeois ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   19.09.2001 - 13.11.2001

Rudolf Čížik

Vzťah Rudolf Čížik ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   03.08.1999 - 20.12.1999

RNDr. Josef Dančo

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.05.2000
Vzťah RNDr. Josef Dančo ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   21.12.1999 - 17.05.2000

Danubia Tel, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Borská 6, Bratislava, 841 04, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah SK-NIC, a.s. ku Danubia Tel, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   20.04.2005 - 13.01.2016

DanubiaTel Netherlands B.V.

Vzťah SK-NIC, a.s. ku DanubiaTel Netherlands B.V.
   Jediný akcionár a.s.   14.01.2016 - stále trvá

Mgr. Juraj Ďurov

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.06.2004
Vzťah Mgr. Juraj Ďurov ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   17.09.1996 - 17.05.2000

EuroWeb International Corporation

IČO:  neznáme
Adresa:  445 Partk Avenue, 1022, New York, USA
Okolie:  1 subjekt
Vzťah SK-NIC, a.s. ku EuroWeb International Corporation
   Jediný akcionár a.s.   23.12.2002 - 19.04.2005

Ing. Peter Gabalec

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.12.1999
Vzťah Ing. Peter Gabalec ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.08.1999 - 20.12.1999

Zoltán Gelencser

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.05.2000
Vzťah Zoltán Gelencser ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   21.12.1999 - 17.05.2000

Ľubomír Geľo

Vzťahy Ľubomír Geľo ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 13.04.2015
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 04.11.2015

Ľubomír Geľo

Vzťah Ľubomír Geľo ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.04.2015 - stále trvá

Robert Genova

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2005
Vzťahy Robert Genova ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 20.04.2005
   Člen dozorného orgánu   18.05.2000 - 19.04.2005

Ing. Alexander Iván

Vzťah Ing. Alexander Iván ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   18.05.2000 - 04.09.2001

Mgr. Rastislav Janota

Vzťah Mgr. Rastislav Janota ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.09.1996 - 02.08.1999

Jozef Králik

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.07.2009
Vzťahy Jozef Králik ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   15.04.2005 - 30.06.2009
   Predstaventvo   15.04.2005 - 22.06.2009

Patrik Krauspe

Vzťahy Patrik Krauspe ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   22.06.2009 - 07.08.2014
   Predstaventvo   22.06.2009 - 09.09.2014

ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.

Vzťah SK-NIC, a.s. ku ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
   Zriaďovateľ   03.06.2010 - stále trvá

ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

IČO:  42 166 683
Adresa:  Borská 6, Bratislava, 84104, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah SK-NIC, a.s. ku ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.
   Zakladateľ   09.09.2009 - stále trvá

Mgr. Milan Lukáč

Vzťahy Mgr. Milan Lukáč ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   07.08.2014 - 04.11.2015
   Člen dozorného orgánu   07.08.2014 - stále trvá

Ing. Ladislav Mazáček

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.04.2015
Vzťah Ing. Ladislav Mazáček ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   18.05.2000 - 04.09.2001

Peter Mokroš

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.12.1999
Vzťah Peter Mokroš ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.08.1999 - 20.12.1999

Ing. Stanislav Molčan

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.05.2000
Vzťah Ing. Stanislav Molčan ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   03.08.1999 - 17.05.2000

Norbert Molnár

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2009
Vzťahy Norbert Molnár ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 30.06.2009
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 22.06.2009

Virgil Nita

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2001
Vzťah Virgil Nita ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   05.09.2001 - 13.11.2001

Peter Olajec

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2005
Vzťahy Peter Olajec ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   06.12.2002 - 19.04.2005
   Predstaventvo   06.12.2002 - 15.04.2005

Ing. Juraj Ondriš

Vzťah Ing. Juraj Ondriš ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   13.04.2015 - stále trvá

Juraj Ondriš

Vzťahy Juraj Ondriš ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   15.04.2005 - 04.11.2015
   Predstaventvo   15.04.2005 - 13.04.2015

Karol Pipta

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.11.2015
Vzťahy Karol Pipta ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 04.11.2015
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 13.04.2015

Karol Pipta

Vzťah Karol Pipta ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   13.04.2015 - stále trvá

Karol Plesnivý

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2009
Vzťah Karol Plesnivý ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 30.06.2009

Ing. Peter Ratkovský

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.09.2005
Vzťah Ing. Peter Ratkovský ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.09.1996 - 02.08.1999

Sean Robert Bourgeois

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2005
Vzťahy Sean Robert Bourgeois ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   15.04.2005 - 20.04.2005
   Predstaventvo   14.11.2001 - 19.04.2005

Ing. Ján Šeliga

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.11.2001
Vzťah Ing. Ján Šeliga ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   05.09.2001 - 13.11.2001

Mgr. Peter Stanček

Vzťahy Mgr. Peter Stanček ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.06.2009 - 07.08.2014
   Člen dozorného orgánu   22.06.2009 - 09.09.2014
   Predstaventvo   07.08.2014 - 04.11.2015
   Predstaventvo   07.08.2014 - stále trvá

Mgr. Stanislav Stowasser

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.10.2012
Vzťah Mgr. Stanislav Stowasser ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   17.09.1996 - 17.05.2000

Mgr. Miriam Stowasserová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.03.2011
Vzťah Mgr. Miriam Stowasserová ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.09.1996 - 02.08.1999

Ing. Miroslav Strečanský

Vzťah Ing. Miroslav Strečanský ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   13.04.2015 - stále trvá

Miroslav Strečanský

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.11.2015
Vzťahy Miroslav Strečanský ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   15.04.2005 - 04.11.2015
   Predstaventvo   15.04.2005 - 13.04.2015

Péter Szigeti

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2005
Vzťahy Péter Szigeti ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 20.04.2005
   Člen dozorného orgánu   21.12.1999 - 19.04.2005

Csaba Törö

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.04.2005
Vzťahy Csaba Törö ku SK-NIC, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.2005 - 20.04.2005
   Člen dozorného orgánu   18.05.2000 - 19.04.2005

Ing. Ján Vigaš

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.04.2011
Vzťah Ing. Ján Vigaš ku SK-NIC, a.s.
   Predstaventvo   18.05.2000 - 18.09.2001