ABC02, s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC02, s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC02, s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABC04, s. r. o.

  Spoločnosť zanikla 23.12.2014
IČO:  35 729 015
Adresa:  Sartorisova 8, Bratislava, 82108, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah ABC02, s. r. o. ku ABC04, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.11.2014 - 22.12.2014

Ľudovít Baláž

Vzťah Ľudovít Baláž ku ABC02, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.01.1996 - 01.02.2005

Ing. Květoslava Beňová

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.05.2008
Vzťahy Ing. Květoslava Beňová ku ABC02, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.01.1996 - 05.05.2008
   Konateľ   15.01.1996 - 05.05.2008
   Konateľ   15.01.1996 - 31.03.2008
   Konateľ   15.01.1996 - 01.02.2005

BK Team Consulting, a. s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Sartorisova 10, Bratislava, 82108, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABC02, s. r. o. ku BK Team Consulting, a. s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.05.2008 - 05.12.2011

Mária Braunová

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.08.2017
Vzťahy Mária Braunová ku ABC02, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.12.2011 - 15.01.2015
   Konateľ   08.08.2007 - 15.01.2015
   Konateľ   08.08.2007 - 18.12.2014

Haris Hankić

Vzťahy Haris Hankić ku ABC02, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.01.2015 - stále trvá
   Konateľ   18.12.2014 - stále trvá

Ing. Ladislav Kozmon

Vzťahy Ing. Ladislav Kozmon ku ABC02, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.12.2011 - 15.01.2015
   Konateľ   08.08.2007 - 18.12.2014
   Konateľ   08.08.2007 - 15.01.2015

Ing. Eva Kurilová

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.05.2008
Vzťah Ing. Eva Kurilová ku ABC02, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.01.1996 - 05.05.2008

JUDr. Daniela Vančová

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.05.2008
Vzťahy JUDr. Daniela Vančová ku ABC02, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.01.1996 - 05.05.2008
   Konateľ   15.01.1996 - 05.05.2008
   Konateľ   15.01.1996 - 01.02.2005

Daniela Vančová

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.03.2008
Vzťah Daniela Vančová ku ABC02, s. r. o.
   Konateľ   15.01.1996 - 31.03.2008