J&T Corporate Finance Slovakia, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má J&T Corporate Finance Slovakia, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má J&T Corporate Finance Slovakia, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Rastislav Čapkovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.03.1998
Vzťah Rastislav Čapkovič ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.01.1996 - 19.03.1998

Ing. Monika Céreová

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.02.2006
Vzťahy Ing. Monika Céreová ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   20.03.1998 - 08.12.2002
   Predstaventvo   27.08.2002 - 07.12.2005
   Predstaventvo   27.08.2002 - 11.03.2004
   Predstaventvo   27.08.2002 - 22.11.2005

Ing. Jana Čupajová

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.01.2017
Vzťahy Ing. Jana Čupajová ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   01.10.2010 - 23.01.2017
   Predstaventvo   01.10.2010 - 19.07.2016

Mgr. Martin Fedor

Vzťahy Mgr. Martin Fedor ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   09.12.1999 - 22.05.2008
   Predstaventvo   15.08.2005 - stále trvá
   Predstaventvo   15.08.2005 - 19.07.2016
   Predstaventvo   08.02.2000 - 11.03.2004
   Predstaventvo   09.12.1999 - 19.08.2005

Martin Fedor

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.07.2016
Vzťah Martin Fedor ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   10.01.1996 - 20.05.1998

FERVENT HOLDINGS LIMITED

Vzťah J&T Corporate Finance Slovakia, a.s. ku FERVENT HOLDINGS LIMITED
   Jediný akcionár a.s.   24.01.2017 - stále trvá

Ing. Božena Furdová

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.08.2005
Vzťahy Ing. Božena Furdová ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.05.2003 - 11.03.2004
   Člen dozorného orgánu   26.05.2003 - 15.08.2005
   Člen dozorného orgánu   26.05.2003 - 19.08.2005

Ing. Anna Grellová

Vzťah Ing. Anna Grellová ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.06.2012 - stále trvá

Ing. Michal Holík

Vzťahy Ing. Michal Holík ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   09.12.1999 - 30.04.2008
   Predstaventvo   15.08.2005 - 22.05.2008
   Predstaventvo   08.02.2000 - 11.03.2004
   Predstaventvo   15.08.2005 - 24.02.2006
   Predstaventvo   09.12.1999 - 19.08.2005

J&T CORPORATE HOLDING LIMITED

Vzťah J&T Corporate Finance Slovakia, a.s. ku J&T CORPORATE HOLDING LIMITED
   Jediný akcionár a.s.   08.04.2009 - 23.01.2017

J&T FINANCE GROUP, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2014
Vzťahy J&T Corporate Finance Slovakia, a.s. ku J&T FINANCE GROUP, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   05.03.2003 - 29.06.2007
   Jediný akcionár a.s.   23.05.2008 - 07.04.2009

J&T FINANCE, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pobřežní 297/14, Praha 8, 186 00, Česká republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah J&T Corporate Finance Slovakia, a.s. ku J&T FINANCE, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   30.06.2007 - 22.05.2008

Ing. Ivan Jakabovič

Vzťahy Ing. Ivan Jakabovič ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   08.02.2002 - 20.04.2009
   Člen dozorného orgánu   08.02.2002 - 04.07.2007
   Člen dozorného orgánu   08.02.2002 - 11.03.2004
   Člen dozorného orgánu   29.06.2007 - 27.04.2009

Ivan Jakabovič

Vzťahy Ivan Jakabovič ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.04.2009 - 20.03.2014
   Člen dozorného orgánu   20.04.2009 - 19.07.2016

JUDr. Jarmila Jánošová

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.07.2012
Vzťahy JUDr. Jarmila Jánošová ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.08.2002 - 04.07.2007
   Člen dozorného orgánu   27.08.2002 - 29.06.2012
   Člen dozorného orgánu   29.06.2007 - 09.07.2012

JUDr. Jarmila Jánošová

Vzťah JUDr. Jarmila Jánošová ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.06.2012 - stále trvá

JUDr. Jarmila Kouřilová

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.01.2005
Vzťahy JUDr. Jarmila Kouřilová ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   27.08.2002 - 14.01.2005
   Člen dozorného orgánu   27.08.2002 - 11.03.2004

Ing. Vladimír Kováčik

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.05.2003
Vzťah Ing. Vladimír Kováčik ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.03.1998 - 26.05.2003

Ing. Martin Kundrát

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.04.2011
Vzťahy Ing. Martin Kundrát ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   30.04.2008 - 21.10.2010
   Predstaventvo   30.04.2008 - 01.10.2010

Tomáš Martinec

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.01.2003
Vzťah Tomáš Martinec ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   10.01.1996 - 06.05.2002

Tomáš Martinec

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.08.2002
Vzťah Tomáš Martinec ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   10.01.1996 - 27.08.2002

Ing. Peter Mitka

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.02.2000
Vzťah Ing. Peter Mitka ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   21.05.1998 - 07.02.2000

Ing. Marek Néma

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.01.2010
Vzťahy Ing. Marek Néma ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.08.2005 - 17.02.2006
   Člen dozorného orgánu   15.08.2005 - 24.02.2006

Jana Nemcová

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.03.1998
Vzťah Jana Nemcová ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.01.1996 - 19.03.1998

František Paller

Vzťah František Paller ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.03.2014 - stále trvá

Ing. Peter Pročka

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.05.2002
Vzťah Ing. Peter Pročka ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.03.1998 - 06.05.2002

Ing. Jana Špavelková

Vzťah Ing. Jana Špavelková ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   13.08.2015 - stále trvá

Ing. Michal Štubňa

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.03.2008
Vzťahy Ing. Michal Štubňa ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.02.2006 - 28.01.2008
   Člen dozorného orgánu   17.02.2006 - 07.03.2008

Ing. Patrik Tkáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.08.2002
Vzťah Ing. Patrik Tkáč ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.03.1998 - 27.08.2002

Patrik Tkáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.09.2003
Vzťah Patrik Tkáč ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Predstaventvo   10.01.1996 - 19.03.1998

Martin Vajdička

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.03.1998
Vzťah Martin Vajdička ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   10.01.1996 - 19.03.1998

Silvia Vidorová

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.07.2012
Vzťahy Silvia Vidorová ku J&T Corporate Finance Slovakia, a.s.
   Člen dozorného orgánu   28.01.2008 - 29.06.2012
   Člen dozorného orgánu   28.01.2008 - 09.07.2012