Angelika Oláhová má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Angelika Oláhová priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Angelika Oláhová nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Angelika Oláhová

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2004
Vzťah Angelika Oláhová ku Angelika Oláhová
   Podnikateľ   19.03.1992 - 31.05.2004

Anton Širgel

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2004
Vzťah Anton Širgel ku Angelika Oláhová
   Zodpovedný zástupca   19.03.1992 - 31.05.2004

Pavol Valentíny

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2004
Vzťah Pavol Valentíny ku Angelika Oláhová
   Zodpovedný zástupca   19.03.1992 - 31.05.2004