Abed Al-Zabidi - STARLIGHT má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abed Al-Zabidi - STARLIGHT priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abed Al-Zabidi - STARLIGHT nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Abed Al-Zabidi

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.07.2016
Vzťah Abed Al-Zabidi ku Abed Al-Zabidi - STARLIGHT
   Podnikateľ   27.08.1997 - 27.09.2006

Adriana Kriváková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.09.2006
Vzťah Adriana Kriváková ku Abed Al-Zabidi - STARLIGHT
   Zodpovedný zástupca   27.08.1997 - 27.09.2006

Anna Mojsejová

Vzťah Anna Mojsejová ku Abed Al-Zabidi - STARLIGHT
   Zodpovedný zástupca   27.08.1997 - 27.09.2006