ABC CENTRUM, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC CENTRUM, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC CENTRUM, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Lucia Janigová

Vzťah Lucia Janigová ku ABC CENTRUM, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.05.2007 - stále trvá

Anton Papšo

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.05.2003
Vzťahy Anton Papšo ku ABC CENTRUM, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.10.1998 - 25.05.2003
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.1996 - 25.10.1998

Marcela Papšová

Vzťah Marcela Papšová ku ABC CENTRUM, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.05.2003 - stále trvá

Elena Papšová

Vzťahy Elena Papšová ku ABC CENTRUM, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.05.2007 - stále trvá
   Konateľ   11.04.1996 - 27.06.2017
   Konateľ   11.04.1996 - stále trvá

Elena Papšová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.08.2012
Vzťah Elena Papšová ku ABC CENTRUM, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.05.2003 - 25.05.2007

Elena Papšová

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.05.2007
Vzťahy Elena Papšová ku ABC CENTRUM, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.10.1998 - 25.05.2003
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.1996 - 25.10.1998
   Konateľ   11.04.1996 - 25.05.2007

Lucia Papšová

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.05.2007
Vzťah Lucia Papšová ku ABC CENTRUM, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.05.2003 - 25.05.2007

Jozefína Reháková

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.11.2014
Vzťah Jozefína Reháková ku ABC CENTRUM, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.1996 - 05.03.1997