OMS, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má OMS, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má OMS, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ladislav Haspel

Vzťah Ing. Ladislav Haspel ku OMS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.07.2017 - stále trvá

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťah PhDr. Ivan Kmotrík ku OMS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.07.2017 - stále trvá

RNDr. Vladimír Levársky

Vzťah RNDr. Vladimír Levársky ku OMS, a.s.
   Predstaventvo   19.07.2017 - stále trvá

JUDr. Ing. Gréta Noé

Vzťah JUDr. Ing. Gréta Noé ku OMS, a.s.
   Predstaventvo   19.07.2017 - stále trvá

Peter Oslej

Vzťah Peter Oslej ku OMS, a.s.
   Člen dozorného orgánu   19.07.2017 - stále trvá

Egidijus Razmus

Vzťah Egidijus Razmus ku OMS, a.s.
   Predstaventvo   19.07.2017 - stále trvá

Radovan Slíž

Vzťah Radovan Slíž ku OMS, a.s.
   Predstaventvo   19.07.2017 - stále trvá