VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ľubomír Čavojský

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.02.2006
Vzťah Ing. Ľubomír Čavojský ku VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.06.1995 - 12.12.2005

Ing. Vladimír Hacaj

Vzťahy Ing. Vladimír Hacaj ku VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Likvidátor   09.03.1999 - 28.09.2005
   Konateľ   29.05.1998 - 12.12.2005

Anton Kasana

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.06.1997
Vzťah Anton Kasana ku VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.06.1995 - 10.04.1996

Ivan Kmotrík

Vzťah Ivan Kmotrík ku VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.1996 - 12.12.2005

Ing. Zdenek Kopáčik

Vzťah Ing. Zdenek Kopáčik ku VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Konateľ   29.05.1998 - 12.12.2005

LAURA, s.r.o.,zastúpená Ing.Zdenek Kopáčik

IČO:  35 702 125
Adresa:  Trenčianska 56, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii ku LAURA, s.r.o.,zastúpená Ing.Zdenek Kopáčik
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.05.1998 - 12.12.2005

RNDr. Milan Maštena

Vzťahy RNDr. Milan Maštena ku VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.06.1995 - 12.12.2005
   Konateľ   26.06.1995 - 12.12.2005

Prvá slovenská kapitálová spoločnosť s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 22.07.1997
Vzťah VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii ku Prvá slovenská kapitálová spoločnosť s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.1996 - 28.05.1998

SLOVPAP Bratislava, s.r.o.zastúpená Ing.Janka Jančová

IČO:  35 704 748
Adresa:  Štefánikova 29, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii ku SLOVPAP Bratislava, s.r.o.zastúpená Ing.Janka Jančová
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   29.05.1998 - 12.12.2005

TAD INVEST a.s.

Vzťah VINO MODRA spol. s r.o. v likvidácii ku TAD INVEST a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.04.1996 - 28.05.1998