ABAS, spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABAS, spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABAS, spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Pavol Bartek

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.2006
Vzťah Pavol Bartek ku ABAS, spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.06.1995 - 19.12.2006

Mária Barteková

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.2006
Vzťahy Mária Barteková ku ABAS, spol. s r.o.
   Konateľ   05.06.1995 - 19.12.2006
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   05.06.1995 - 19.12.2006