PREZAM, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PREZAM, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má PREZAM, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vojtech Agner

Vzťah JUDr. Vojtech Agner ku PREZAM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.05.2005 - 31.07.2005

Ing. Andrej Babiš

Vzťah Ing. Andrej Babiš ku PREZAM, a.s.
   Predstaventvo   23.05.2005 - 31.07.2005

Ing. Klára Borsová

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.02.2000
Vzťah Ing. Klára Borsová ku PREZAM, a.s.
   Predstaventvo   18.05.1995 - 21.02.2000

Ing. Klára Borsová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.11.2016
Vzťahy Ing. Klára Borsová ku PREZAM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.11.2004 - 23.05.2005
   Člen dozorného orgánu   17.11.2004 - 14.06.2005

RNDr. František Čermák

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.07.2005
Vzťah RNDr. František Čermák ku PREZAM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.05.2005 - 31.07.2005

Ing. Ivan Dudek

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.12.2004
Vzťahy Ing. Ivan Dudek ku PREZAM, a.s.
   Predstaventvo   17.11.2004 - 02.12.2004
   Predstaventvo   22.02.2000 - 01.12.2004

Duslo, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.07.2006
Vzťah PREZAM, a.s. ku Duslo, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   10.08.2004 - 14.10.2005

Ing. Karol Ember

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.03.2007
Vzťahy Ing. Karol Ember ku PREZAM, a.s.
   Predstaventvo   20.05.2005 - 15.06.2005
   Predstaventvo   22.02.2000 - 14.06.2005

Ing. Michal Galbavý

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.12.2004
Vzťahy Ing. Michal Galbavý ku PREZAM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.11.2004 - 02.12.2004
   Člen dozorného orgánu   18.05.1995 - 01.12.2004

Ing. Eva Guttmanová

Vzťahy Ing. Eva Guttmanová ku PREZAM, a.s.
   Predstaventvo   18.05.1995 - 01.12.2004
   Predstaventvo   17.11.2004 - 31.07.2005
   Predstaventvo   17.11.2004 - 14.06.2005

RNDr. Jozef Kollár

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2011
Vzťahy RNDr. Jozef Kollár ku PREZAM, a.s.
   Predstaventvo   17.11.2004 - 02.12.2004
   Predstaventvo   18.05.1995 - 01.12.2004

Ing. Robert Konopka

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.05.2015
Vzťah Ing. Robert Konopka ku PREZAM, a.s.
   Predstaventvo   23.05.2005 - 31.07.2005

Ing. Emíla Kováčová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.2005
Vzťahy Ing. Emíla Kováčová ku PREZAM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.05.2005 - 15.06.2005
   Člen dozorného orgánu   18.05.1995 - 14.06.2005

Ing. Pavel Krajči

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.01.2012
Vzťahy Ing. Pavel Krajči ku PREZAM, a.s.
   Predstaventvo   17.11.2004 - 02.12.2004
   Predstaventvo   18.05.1995 - 01.12.2004

Ing. Peter Lehocký

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.2017
Vzťahy Ing. Peter Lehocký ku PREZAM, a.s.
   Predstaventvo   17.11.2004 - 14.06.2005
   Predstaventvo   17.11.2004 - 23.05.2005

Ing. Rudolf Málnási

Vzťahy Ing. Rudolf Málnási ku PREZAM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.11.2004 - 02.12.2004
   Člen dozorného orgánu   18.05.1995 - 01.12.2004

Ing. Rudolf Málnási

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.06.2005
Vzťahy Ing. Rudolf Málnási ku PREZAM, a.s.
   Predstaventvo   17.11.2004 - 14.06.2005
   Predstaventvo   17.11.2004 - 20.05.2005

Ing. Tibor Marek

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.09.2000
Vzťah Ing. Tibor Marek ku PREZAM, a.s.
   Predstaventvo   18.05.1995 - 21.02.2000

Ing. Stanislav Šimko

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.01.2007
Vzťahy Ing. Stanislav Šimko ku PREZAM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.11.2004 - 23.05.2005
   Člen dozorného orgánu   17.11.2004 - 14.06.2005

Mgr.Ing. Marek Štrpka

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.03.2008
Vzťah Mgr.Ing. Marek Štrpka ku PREZAM, a.s.
   Člen dozorného orgánu   23.05.2005 - 31.07.2005

Ing. Tibor Takács

Vzťahy Ing. Tibor Takács ku PREZAM, a.s.
   Predstaventvo   17.11.2004 - 14.06.2005
   Predstaventvo   17.11.2004 - 23.05.2005