SLOVMALT T, a.s. v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVMALT T, a.s. v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má SLOVMALT T, a.s. v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ivan Kiňo

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.08.2006
Vzťah Ing. Ivan Kiňo ku SLOVMALT T, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   09.05.1995 - 09.06.1997

Štefan Krajčovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.1997
Vzťah Štefan Krajčovič ku SLOVMALT T, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   09.05.1995 - 09.06.1997

Ing. Ľubomír Lehoťan

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.04.2011
Vzťah Ing. Ľubomír Lehoťan ku SLOVMALT T, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   09.05.1995 - 14.04.1996

JUDr. Ján Mesiarik

Vzťah JUDr. Ján Mesiarik ku SLOVMALT T, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   09.05.1995 - 14.04.1996

Ing. Edita Millerová

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.06.1997
Vzťahy Ing. Edita Millerová ku SLOVMALT T, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   09.05.1995 - 14.04.1996
   Likvidátor   15.04.1996 - 09.06.1997

Ing. Jana Pavlová

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2002
Vzťah Ing. Jana Pavlová ku SLOVMALT T, a.s. v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   09.05.1995 - 09.06.1997

Štefan Ryška

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.03.2003
Vzťah Štefan Ryška ku SLOVMALT T, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   09.05.1995 - 14.04.1996

Ing. Roman Šusták, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.04.1996
Vzťah Ing. Roman Šusták, , CSc. ku SLOVMALT T, a.s. v likvidácii
   Predstaventvo   09.05.1995 - 14.04.1996