TERMOCONSTRUCT s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TERMOCONSTRUCT s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TERMOCONSTRUCT s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Anna Butková

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.11.1995
Vzťah Anna Butková ku TERMOCONSTRUCT s. r. o.
   Konateľ   21.03.1995 - 28.11.1995

Ing. Peter Jaroš

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.12.2014
Vzťahy Ing. Peter Jaroš ku TERMOCONSTRUCT s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.03.2008 - 31.01.2012
   Konateľ   19.02.2008 - 24.01.2012
   Konateľ   19.02.2008 - 31.01.2012

Ing. Michal Veselý

Vzťahy Ing. Michal Veselý ku TERMOCONSTRUCT s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.03.2008 - 31.01.2012
   Konateľ   19.02.2008 - 31.01.2012
   Konateľ   19.02.2008 - 24.01.2012

Ionut - Andi Vladulescu

Vzťahy Ionut - Andi Vladulescu ku TERMOCONSTRUCT s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.02.2012 - stále trvá
   Konateľ   24.01.2012 - stále trvá

Renata Vogel

Vzťahy Renata Vogel ku TERMOCONSTRUCT s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.03.1995 - 25.03.2008
   Konateľ   24.03.2005 - 25.03.2008
   Konateľ   19.02.2008 - 26.03.2008

Renáta Vogel

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.03.2005
Vzťah Renáta Vogel ku TERMOCONSTRUCT s. r. o.
   Konateľ   29.11.1995 - 23.03.2005