ABC Kádeková, v.o.s. - v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Kádeková, v.o.s. - v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC Kádeková, v.o.s. - v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ladislav Kádek

Vzťahy Ladislav Kádek ku ABC Kádeková, v.o.s. - v likvidácii
   Neurčené   02.12.1994 - 28.03.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.12.1994 - stále trvá

Margita Kádeková

Vzťahy Margita Kádeková ku ABC Kádeková, v.o.s. - v likvidácii
   Neurčené   02.12.1994 - 28.03.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.12.1994 - stále trvá

Ing. Eva Turianová

Vzťah Ing. Eva Turianová ku ABC Kádeková, v.o.s. - v likvidácii
   Likvidátor   29.03.2000 - stále trvá