Duslo, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Duslo, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Duslo, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Andrej Babiš

Vzťah Ing. Andrej Babiš ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   01.04.2006 - 30.06.2006

Mgr. Jaroslav Barcúch

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.11.2004
Vzťahy Mgr. Jaroslav Barcúch ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.03.2000 - 28.07.2003
   Člen dozorného orgánu   22.04.1999 - 29.11.2004
   Člen dozorného orgánu   22.04.1999 - 17.11.2004

Jaroslav Barcúch

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.03.2000
Vzťah Jaroslav Barcúch ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.11.1995 - 01.03.2000

Ing. Vladimír Bartoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.07.2006
Vzťah Ing. Vladimír Bartoš ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.11.2004 - 30.06.2006

Ing. Vladimír Bartoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.02.2000
Vzťah Ing. Vladimír Bartoš ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   11.10.1994 - 23.11.1995

Ing. František Bruckmayer

Vzťah Ing. František Bruckmayer ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.11.1995 - 01.03.2000

Ing. Franitšek Bruckmayer

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.11.1995
Vzťah Ing. Franitšek Bruckmayer ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   11.10.1994 - 23.11.1995

Ing. Pavel Černý

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.11.1995
Vzťah Ing. Pavel Černý ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.10.1994 - 23.11.1995

Duslo, a.s.

Vzťah Duslo, a.s. ku Duslo, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   15.10.2005 - 30.06.2006

Duslo, a.s. odštepný závod ISTROCHEM

  Spoločnosť zanikla 17.12.2013
IČO:  neznáme
Adresa:  Nobelova 34, Bratislava, 83605, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah Duslo, a.s. ku Duslo, a.s. odštepný závod ISTROCHEM
   Zriaďovateľ ZO   01.02.2006 - 16.12.2013

Ing. Karol Ember

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.03.2007
Vzťahy Ing. Karol Ember ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   26.10.1999 - 30.06.2006
   Predstaventvo   11.10.1994 - 28.07.2003

RNDr. Milan Gabarík

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.04.2005
Vzťahy RNDr. Milan Gabarík ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.11.2004 - 18.04.2005
   Člen dozorného orgánu   17.11.2004 - 22.04.2005

Ing. Michal Galbavý

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.11.2004
Vzťahy Ing. Michal Galbavý ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   26.10.1999 - 17.11.2004
   Predstaventvo   24.07.1997 - 28.07.2003
   Predstaventvo   26.10.1999 - 29.11.2004

Ing. Michal Galbavý

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.07.1997
Vzťah Ing. Michal Galbavý ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   24.11.1995 - 23.07.1997

GreenChem SK, s. r. o.

IČO:  44 788 461
Adresa:  Nobelova 34, Bratislava, 83605, Slovenská republika
Okolie:  14 subjektov
Vzťah Duslo, a.s. ku GreenChem SK, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   30.05.2009 - 19.08.2013

Ing. Eva Guttmanová

Vzťahy Ing. Eva Guttmanová ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   17.11.2004 - 30.06.2006
   Predstaventvo   17.11.2004 - 11.04.2006

HNOJIVÁ Duslo, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2016
Vzťah Duslo, a.s. ku HNOJIVÁ Duslo, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.01.2007 - 31.12.2015

Ing. Ján Hudák

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.02.2011
Vzťah Ing. Ján Hudák ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.10.1994 - 23.11.1995

ISTROCHEM PLASTY, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 01.07.2012
IČO:  35 693 380
Adresa:  Nobelova 34, Bratislava, 83605, Slovenská republika
Okolie:  19 subjektov
Vzťah Duslo, a.s. ku ISTROCHEM PLASTY, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.06.2006 - 30.06.2012

Istrochem Reality, a.s.

Vzťah Duslo, a.s. ku Istrochem Reality, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   27.06.2006 - 23.01.2013

Istrochem, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.01.2006
IČO:  31 403 450
Adresa:  Nobelova 34, Bratislava, 83605, Slovenská republika
Okolie:  59 subjektov
Vzťah Duslo, a.s. ku Istrochem, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   13.07.2005 - 31.12.2005

Ing. Pavel Karaffa

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.07.1996
Vzťah Ing. Pavel Karaffa ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.10.1994 - 23.11.1995

Ing. Roman Karlubík, , MBA

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2006
Vzťahy Ing. Roman Karlubík, , MBA ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.04.2006 - 30.06.2006
   Predstaventvo   18.04.2005 - 31.03.2006
   Predstaventvo   18.04.2005 - 11.04.2006

Ing. Štefan Kašička

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.03.2012
Vzťahy Ing. Štefan Kašička ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.10.1994 - 28.07.2003
   Člen dozorného orgánu   22.04.1999 - 29.11.2004
   Člen dozorného orgánu   22.04.1999 - 17.11.2004

Ing. Pavol Kerďo

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.12.2014
Vzťah Ing. Pavol Kerďo ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.03.2004 - 30.06.2006

Ing. Pavol. Kerďo

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.11.1995
Vzťah Ing. Pavol. Kerďo ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.10.1994 - 23.11.1995

RNDr. Jozef Kollár

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.06.2011
Vzťahy RNDr. Jozef Kollár ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.11.2004 - 30.06.2006
   Predstaventvo   26.10.1999 - 29.11.2004
   Predstaventvo   11.10.1994 - 28.07.2003
   Predstaventvo   26.10.1999 - 17.11.2004

Ing. Emília Kováčová

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.09.2017
Vzťahy Ing. Emília Kováčová ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.03.2000 - 28.07.2003
   Člen dozorného orgánu   22.04.1999 - 07.09.2004
   Člen dozorného orgánu   22.04.1999 - 31.03.2004
   Člen dozorného orgánu   11.10.1994 - 23.11.1995

Ing. Pavel Krajči

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.01.2012
Vzťahy Ing. Pavel Krajči ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   26.10.1999 - 29.11.2004
   Predstaventvo   26.10.1999 - 17.11.2004
   Predstaventvo   11.10.1994 - 28.07.2003

Ing. Ľubomír Kukučka

Vzťah Ing. Ľubomír Kukučka ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   17.11.2004 - 30.06.2006

Ing. Peter Lehocký

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.2017
Vzťahy Ing. Peter Lehocký ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.03.2000 - 28.07.2003
   Člen dozorného orgánu   22.04.1999 - 29.11.2004
   Člen dozorného orgánu   22.04.1999 - 17.11.2004
   Predstaventvo   17.11.2004 - 30.06.2006
   Predstaventvo   11.10.1994 - 23.11.1995

Alexander Lehocký

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.08.2008
Vzťah Alexander Lehocký ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.03.2004 - 30.06.2006

Ing. Peter Lenčéš

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.04.2005
Vzťahy Ing. Peter Lenčéš ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   17.11.2004 - 22.04.2005
   Člen dozorného orgánu   17.11.2004 - 18.04.2005

Ing. Emília Lencsésová

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.12.2010
Vzťahy Ing. Emília Lencsésová ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   02.03.2000 - 28.07.2003
   Člen dozorného orgánu   22.04.1999 - 07.09.2004
   Člen dozorného orgánu   22.04.1999 - 31.03.2004

Ing. Emília Lencsésová

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.06.2014
Vzťah Ing. Emília Lencsésová ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   11.10.1994 - 01.03.2000

Ing. Marta Lobotková

Vzťahy Ing. Marta Lobotková ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.04.1999 - 17.11.2004
   Člen dozorného orgánu   24.11.1995 - 28.07.2003
   Člen dozorného orgánu   22.04.1999 - 29.11.2004

Ing. Teodor Lysák

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.02.2009
Vzťah Ing. Teodor Lysák ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   01.04.2006 - 30.06.2006

Ing. Ondrej Macko

Vzťahy Ing. Ondrej Macko ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   18.04.2005 - 30.06.2006
   Predstaventvo   18.04.2005 - 11.04.2006

Ing. Rudolf Málnási

Vzťahy Ing. Rudolf Málnási ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.04.2005 - 11.04.2006
   Člen dozorného orgánu   18.04.2005 - 31.03.2006
   Predstaventvo   26.10.1999 - 18.04.2005
   Predstaventvo   17.11.2004 - 22.04.2005
   Predstaventvo   26.10.1999 - 29.11.2004
   Predstaventvo   11.10.1994 - 28.07.2003

Rudolf Maťavka

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.06.2017
Vzťah Rudolf Maťavka ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   24.11.1995 - 01.03.2000

OSEVA Slovakia, s.r.o.

IČO:  35 925 205
Adresa:  Štrková 1, Marcelová, 94632, Slovenská republika
Okolie:  19 subjektov
Vzťah Duslo, a.s. ku OSEVA Slovakia, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.11.2009 - 23.05.2012

PREZAM, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.08.2005
IČO:  34 121 102
Adresa:  areál Duslo, a.s., Šaľa, 92703, Slovenská republika
Okolie:  21 subjektov
Vzťah Duslo, a.s. ku PREZAM, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   10.08.2004 - 14.10.2005

Ing. Stanislav Šimko

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.01.2007
Vzťah Ing. Stanislav Šimko ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.04.2005 - 30.06.2006

Mgr.Ing. Marek Štrpka

  Posledný vzťah osoby zanikol 27.03.2008
Vzťahy Mgr.Ing. Marek Štrpka ku Duslo, a.s.
   Predstaventvo   18.04.2005 - 30.06.2006
   Predstaventvo   18.04.2005 - 11.04.2006

SVUM, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.07.2007
Vzťah Duslo, a.s. ku SVUM, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   22.03.2007 - 30.06.2007

TAJBA, a.s.

IČO:  36 188 981
Adresa:  Železničná 2, Čaňa, 04414, Slovenská republika
Okolie:  36 subjektov
Vzťah Duslo, a.s. ku TAJBA, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   20.07.2010 - 30.01.2013

Ing. Elena Trenčianska, , Csc.

Vzťah Ing. Elena Trenčianska, , Csc. ku Duslo, a.s.
   Člen dozorného orgánu   18.04.2005 - 30.06.2006

Vagus, a.s.

  Spoločnosť zanikla 01.07.2006
IČO:  35 720 697
Adresa:  Seberíniho 2, Bratislava, 82731, Slovenská republika
Okolie:  12 subjektov
Vzťah Duslo, a.s. ku Vagus, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   13.01.2006 - 30.06.2006