AGROFERT, Slovakia, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AGROFERT, Slovakia, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AGROFERT, Slovakia, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AGROFERT, spol. s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Václavské námestie 48, Praha, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah AGROFERT, Slovakia, s.r.o. ku AGROFERT, spol. s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.01.1994 - 29.04.1998

Ing. Andrej Babiš

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.09.2002
Vzťah Ing. Andrej Babiš ku AGROFERT, Slovakia, s.r.o.
   Konateľ   13.01.1994 - 29.04.1998

Ing. Vladimír Bartoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.10.2004
Vzťah Ing. Vladimír Bartoš ku AGROFERT, Slovakia, s.r.o.
   Konateľ   13.01.1994 - 29.04.1998