Angelika Morvaiová - HORIZONT má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Angelika Morvaiová - HORIZONT priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Angelika Morvaiová - HORIZONT nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Angelika Morvaiová

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.07.2006
Vzťah Angelika Morvaiová ku Angelika Morvaiová - HORIZONT
   Podnikateľ   13.12.1994 - 26.07.2006

Norbert Tóth

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.07.2006
Vzťah Norbert Tóth ku Angelika Morvaiová - HORIZONT
   Zodpovedný zástupca   13.12.1994 - 26.07.2006