Abdul Karim Makhlouf - Rekreačné stredisko ČERENEC Vrbové má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abdul Karim Makhlouf - Rekreačné stredisko ČERENEC Vrbové priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Abdul Karim Makhlouf - Rekreačné stredisko ČERENEC Vrbové nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Andrej Duran

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.02.2007
Vzťah Andrej Duran ku Abdul Karim Makhlouf - Rekreačné stredisko ČERENEC Vrbové
   Zodpovedný zástupca   29.11.2006 - 16.02.2007

Mária Krajčíková

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.12.2006
Vzťah Mária Krajčíková ku Abdul Karim Makhlouf - Rekreačné stredisko ČERENEC Vrbové
   Zodpovedný zástupca   21.07.1992 - 05.12.2006

Abdul Karim Makhlouf

  Posledný vzťah osoby zanikol 04.07.2007
Vzťah Abdul Karim Makhlouf ku Abdul Karim Makhlouf - Rekreačné stredisko ČERENEC Vrbové
   Podnikateľ   21.07.1992 - 04.07.2007