CB&I o.z. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CB&I o.z. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CB&I o.z. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABB Lummus Global, s.r.o

IČO:  44 014 350
Adresa:  Milady Horákové 1957/13, Brno, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah CB&I o.z. ku ABB Lummus Global, s.r.o
   Zriaďovateľ ZO   26.05.2004 - 18.12.2007

CB&I Lummus s.r.o

IČO:  44 014 350
Adresa:  Milady Horákové 1957/13, Brno, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah CB&I o.z. ku CB&I Lummus s.r.o
   Zriaďovateľ ZO   19.12.2007 - 03.10.2014

CB&I s.r.o

IČO:  44 014 350
Adresa:  Holandská 8/874, Brno, 65680, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah CB&I o.z. ku CB&I s.r.o
   Zriaďovateľ ZO   04.10.2014 - stále trvá

Ing. Jiří Gregor

Vzťahy Ing. Jiří Gregor ku CB&I o.z.
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   28.07.2014 - stále trvá
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   28.07.2014 - stále trvá

Gernot Karl Gross

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.10.2004
Vzťahy Gernot Karl Gross ku CB&I o.z.
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   15.05.2003 - 25.05.2004
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   15.05.2003 - 25.05.2004
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   15.05.2003 - 22.10.2004

Gernot Karl Gross

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.09.2007
Vzťahy Gernot Karl Gross ku CB&I o.z.
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   15.05.2003 - 02.07.2007
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   15.05.2003 - 03.09.2007
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   15.05.2003 - 02.07.2007
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   15.05.2003 - 03.09.2007

Ing. Hynek Jičínsky

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.10.2014
Vzťahy Ing. Hynek Jičínsky ku CB&I o.z.
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   02.07.2007 - 28.07.2014
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   02.07.2007 - 03.10.2014
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   02.07.2007 - 28.07.2014
   Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku)   02.07.2007 - 03.10.2014