Angelini Pharma Österreich GmbH - organizačná zložka má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Angelini Pharma Österreich GmbH - organizačná zložka priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Angelini Pharma Österreich GmbH - organizačná zložka nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Angelini Pharma Österreich GmbH

Vzťah Angelini Pharma Österreich GmbH - organizačná zložka ku Angelini Pharma Österreich GmbH
   Zriaďovateľ ZO   09.06.2015 - 10.07.2017

Ing. Karol Csanyi

Vzťahy Ing. Karol Csanyi ku Angelini Pharma Österreich GmbH - organizačná zložka
   Neurčené   09.07.1997 - 18.07.1999
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   09.07.1997 - 30.05.2005
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   19.07.1999 - 18.03.2004
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   09.07.1997 - 14.06.2005

CSC Pharmaceuticals HandelsGmbH

IČO:  neznáme
Adresa:  Gewerbestrasse, 18-20, 2102, Bisamberg, Rakúsko
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Angelini Pharma Österreich GmbH - organizačná zložka ku CSC Pharmaceuticals HandelsGmbH
   Zriaďovateľ ZO   09.04.2009 - 08.06.2015

Gottfried Hoffmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2004
Vzťah Gottfried Hoffmann ku Angelini Pharma Österreich GmbH - organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   23.11.1998 - 12.01.2004

Gerald Kogler

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.10.2005
Vzťahy Gerald Kogler ku Angelini Pharma Österreich GmbH - organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   30.05.2005 - 06.10.2005
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   30.05.2005 - 05.10.2005

Michal Mieszkowski

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.06.2005
Vzťahy Michal Mieszkowski ku Angelini Pharma Österreich GmbH - organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   11.12.2003 - 14.06.2005
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   11.12.2003 - 30.05.2005

PharmDr. Peter Špringer

Vzťah PharmDr. Peter Špringer ku Angelini Pharma Österreich GmbH - organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   11.02.2009 - 10.07.2017

Julius Stagel

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.02.2009
Vzťahy Julius Stagel ku Angelini Pharma Österreich GmbH - organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   06.10.2005 - 11.02.2009
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   06.10.2005 - 10.02.2009

Jozef Urban

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.02.2009
Vzťahy Jozef Urban ku Angelini Pharma Österreich GmbH - organizačná zložka
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   30.05.2005 - 11.02.2009
   Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby   30.05.2005 - 10.02.2009