ART PRINT spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ART PRINT spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ART PRINT spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ondrej Kadák

Vzťah Ing. Ondrej Kadák ku ART PRINT spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.11.2005 - stále trvá

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku ART PRINT spol. s r.o.
   Konateľ   04.04.2001 - stále trvá
   Konateľ   04.04.2001 - 09.02.2010

Ivan Kmotrík

Vzťahy Ivan Kmotrík ku ART PRINT spol. s r.o.
   Konateľ   16.05.2001 - 24.03.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.05.2001 - stále trvá

Mária Kozáková

Vzťahy Mária Kozáková ku ART PRINT spol. s r.o.
   Konateľ   04.04.2001 - 09.02.2010
   Konateľ   04.04.2001 - stále trvá
   Konateľ   16.05.2001 - 24.03.2004

PharmDr. Tomáš Macsai

Vzťah PharmDr. Tomáš Macsai ku ART PRINT spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   10.11.2005 - stále trvá

Ing. Viera Olijášová

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.01.2010
Vzťah Ing. Viera Olijášová ku ART PRINT spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.08.1999 - 15.05.2001

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťahy Darina Töröková ku ART PRINT spol. s r.o.
   Konateľ   20.08.1999 - 15.05.2001
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   20.08.1999 - 15.05.2001