INTERNATIONAL SPORT, s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má INTERNATIONAL SPORT, s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má INTERNATIONAL SPORT, s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

EAGLE INVESTMENTS INTERNATIONAL LLC

IČO:  neznáme
Adresa:  Renner Road, 701, 19810, Delaware Wy, USA
Okolie:  2 subjekty
Vzťah INTERNATIONAL SPORT, s.r.o. ku EAGLE INVESTMENTS INTERNATIONAL LLC
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.01.2000 - 08.02.2000

Manuela Grossová

Vzťah Manuela Grossová ku INTERNATIONAL SPORT, s.r.o.
   Konateľ   21.07.1997 - 08.02.2000

Powerbuilt Project Inc.

IČO:  neznáme
Adresa:  Grand Anse, St. George´s, Grenada, West Indies
Okolie:  1 subjekt
Vzťah INTERNATIONAL SPORT, s.r.o. ku Powerbuilt Project Inc.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.01.2000 - 08.02.2000

Prvá slovenská kapitálová spoločnosť, a.s.

IČO:  neznáme
Adresa:  Štefániková 29, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah INTERNATIONAL SPORT, s.r.o. ku Prvá slovenská kapitálová spoločnosť, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.10.1998 - 17.01.2000

Prvá slovenská kapitálová spoločnosť, s.r.o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Štefániková 29, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  3 subjekty
Vzťah INTERNATIONAL SPORT, s.r.o. ku Prvá slovenská kapitálová spoločnosť, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.07.1997 - 25.10.1998

Ing. Juraj Široký

Vzťahy Ing. Juraj Široký ku INTERNATIONAL SPORT, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   26.10.1998 - 17.01.2000
   Konateľ   21.07.1997 - 08.02.2000
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.07.1997 - 25.10.1998