POLYGRAF PRINT spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má POLYGRAF PRINT spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má POLYGRAF PRINT spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Jaroslav Dodecký

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.12.2013
Vzťahy Ing. Jaroslav Dodecký ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Konateľ   25.02.2013 - 17.12.2013
   Konateľ   25.02.2013 - 07.11.2013

Ing. Juraj Dorošenko

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.03.2013
Vzťahy Ing. Juraj Dorošenko ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Konateľ   20.12.2011 - 25.02.2013
   Konateľ   20.12.2011 - 14.03.2013

Grafobal a.s.

IČO:  31 411 592
Adresa:  Mazúrova 2, Skalica, Slovenská republika
Okolie:  2 subjekty
Vzťah POLYGRAF PRINT spol. s r.o. ku Grafobal a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.1996 - 15.09.1998

GRAFOBAL, akciová spoločnosť

IČO:  31 411 592
Adresa:  Mazúrova 2, Skalica, 90901, Slovenská republika
Okolie:  69 subjektov
Vzťah POLYGRAF PRINT spol. s r.o. ku GRAFOBAL, akciová spoločnosť
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.09.1998 - 30.10.2013

Ing. Tibor Hubík

Vzťahy Ing. Tibor Hubík ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   26.02.2003 - 09.03.2005
   Člen dozorného orgánu   26.02.2003 - 05.11.2013
   Člen dozorného orgánu   26.02.2003 - 17.12.2013

Ing. Tibor Hubík

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.02.2003
Vzťah Ing. Tibor Hubík ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Konateľ   11.09.1996 - 25.02.2003

Ing. Mária Husovská

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.12.2013
Vzťahy Ing. Mária Husovská ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Konateľ   26.02.2003 - 07.11.2013
   Konateľ   26.02.2003 - 17.12.2013
   Konateľ   26.02.2003 - 06.05.2005

Imprimo Print AG

Vzťah POLYGRAF PRINT spol. s r.o. ku Imprimo Print AG
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.10.2013 - stále trvá

PhDr. Ivan Kmotrík

Vzťahy PhDr. Ivan Kmotrík ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   03.01.2005 - 05.11.2013
   Člen dozorného orgánu   03.01.2005 - 17.12.2013

Ing. Miroslav Kobetič

Vzťah Ing. Miroslav Kobetič ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Konateľ   21.02.1997 - 04.05.1998

Ing. Marián Kožíšek

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2017
Vzťahy Ing. Marián Kožíšek ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   26.02.2003 - 09.03.2005
   Člen dozorného orgánu   26.02.2003 - 05.11.2013
   Člen dozorného orgánu   26.02.2003 - 17.12.2013

Ing. Tomáš Mikuš

Vzťahy Ing. Tomáš Mikuš ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   26.02.2003 - 09.03.2005
   Člen dozorného orgánu   26.02.2003 - 15.10.2012
   Člen dozorného orgánu   26.02.2003 - 31.08.2012

Ing. Jarmila Poláková

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.12.2013
Vzťahy Ing. Jarmila Poláková ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Konateľ   25.02.2013 - 17.12.2013
   Konateľ   25.02.2013 - 07.11.2013

Polygrafika, s.r.o.

IČO:  31 685 501
Adresa:  Čapajevova 44, Prešov, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah POLYGRAF PRINT spol. s r.o. ku Polygrafika, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.09.1996 - 15.09.1998

POLYGRAFIKA, spol. s r.o. Prešov

IČO:  31 685 501
Adresa:  Čapajevova 44, Prešov, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah POLYGRAF PRINT spol. s r.o. ku POLYGRAFIKA, spol. s r.o. Prešov
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   16.09.1998 - 21.01.2001

Ing. Stanislav Potočňák

Vzťahy Ing. Stanislav Potočňák ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   18.12.2013 - stále trvá
   Konateľ   07.11.2013 - stále trvá
   Konateľ   26.02.2003 - 29.02.2012
   Konateľ   26.02.2003 - 15.03.2012
   Konateľ   26.02.2003 - 06.05.2005
   Konateľ   07.11.2013 - 20.04.2016

Egidijus Razmus

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.06.2016
Vzťahy Egidijus Razmus ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   01.09.2012 - 05.11.2013
   Člen dozorného orgánu   01.09.2012 - 17.12.2013

Ing. Jozef Tarasovič

Vzťah Ing. Jozef Tarasovič ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Konateľ   16.09.1998 - 13.01.2002

Darina Töröková

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.08.2015
Vzťahy Darina Töröková ku POLYGRAF PRINT spol. s r.o.
   Člen dozorného orgánu   03.01.2005 - 05.11.2013
   Člen dozorného orgánu   03.01.2005 - 17.12.2013