ABC REAL INVEST spol. s r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC REAL INVEST spol. s r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABC REAL INVEST spol. s r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Pavel Jakubov

Vzťahy Pavel Jakubov ku ABC REAL INVEST spol. s r. o.
   Konateľ   11.07.1996 - 31.03.2015
   Konateľ   11.07.1996 - 18.03.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.07.1996 - 31.03.2015

Ing. Pavol Kohút

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.10.2000
Vzťahy Ing. Pavol Kohút ku ABC REAL INVEST spol. s r. o.
   Konateľ   21.04.1997 - 15.04.1998
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   21.04.1997 - 15.04.1998

Róbert Varga

Vzťahy Róbert Varga ku ABC REAL INVEST spol. s r. o.
   Konateľ   18.03.2015 - 17.06.2015
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.04.2015 - 17.06.2015