ABIES, a.s. Košice má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABIES, a.s. Košice priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABIES, a.s. Košice nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Ladislav Hruška

Vzťah Ing. Ladislav Hruška ku ABIES, a.s. Košice
   Predstaventvo   26.02.1996 - stále trvá

Peter Kočí

Vzťah Peter Kočí ku ABIES, a.s. Košice
   Člen dozorného orgánu   26.02.1996 - stále trvá

Ing. Milan Kováč

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.06.2000
Vzťah Ing. Milan Kováč ku ABIES, a.s. Košice
   Predstaventvo   26.02.1996 - 18.06.2000

Damian Kovaľ

Vzťah Damian Kovaľ ku ABIES, a.s. Košice
   Člen dozorného orgánu   26.02.1996 - stále trvá

Prom. ped. Ján Mačák

Vzťah Prom. ped. Ján Mačák ku ABIES, a.s. Košice
   Člen dozorného orgánu   26.02.1996 - stále trvá

Ľubomír Majerčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.06.2006
Vzťah Ľubomír Majerčík ku ABIES, a.s. Košice
   Predstaventvo   26.02.1996 - 18.06.2000

Ing. Michal Obšitník

Vzťah Ing. Michal Obšitník ku ABIES, a.s. Košice
   Člen dozorného orgánu   26.02.1996 - stále trvá