ABOVIAKOMERZ s.r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABOVIAKOMERZ s.r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABOVIAKOMERZ s.r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Milan Jurko

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2009
Vzťah JUDr. Milan Jurko ku ABOVIAKOMERZ s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.07.1995 - 28.01.2009

Ing. Jozef Marinič

Vzťah Ing. Jozef Marinič ku ABOVIAKOMERZ s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.07.1995 - 28.01.2009

Ing. Dominik Mojžiš

Vzťah Ing. Dominik Mojžiš ku ABOVIAKOMERZ s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.07.1995 - 28.01.2009

JUDr. Jozef Petrík

Vzťah JUDr. Jozef Petrík ku ABOVIAKOMERZ s.r.o.
   Konateľ   27.07.1995 - 28.01.2009