AA Security, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA Security, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má AA Security, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

AVAL, s. r. o.

IČO:  neznáme
Adresa:  Pražská 4, Košice, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah AA Security, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice ku AVAL, s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.07.1995 - 05.02.1997

Ing. Ján Bakoš

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.09.2007
Vzťahy Ing. Ján Bakoš ku AA Security, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.11.1996 - 08.10.2004
   Konateľ   31.07.1995 - 08.10.2004

JUDr. Jaroslav Čollák

Vzťahy JUDr. Jaroslav Čollák ku AA Security, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.07.1995 - 08.10.2004
   Konateľ   31.07.1995 - 05.02.1997

Peter Perháč

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.09.2007
Vzťahy Peter Perháč ku AA Security, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Konateľ   31.07.1995 - 08.10.2004
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.06.1997 - 08.10.2004

Prof. Ing. Eduard Štroffek, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.12.2016
Vzťah Prof. Ing. Eduard Štroffek, , CSc. ku AA Security, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   31.07.1995 - 08.10.2004