Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABL Investment SE

Vzťah Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. ku ABL Investment SE
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   22.04.2011 - 14.03.2012

ABL, a.s.

Vzťah Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. ku ABL, a.s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.09.2002 - 21.04.2011

Iveta Klemová

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.02.2016
Vzťahy Iveta Klemová ku Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
   Konateľ   01.08.2003 - 06.04.2005
   Konateľ   01.08.2003 - 31.12.2004

Ján Klika

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.01.2012
Vzťahy Ján Klika ku Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.02.1995 - 11.06.1997
   Konateľ   06.02.1995 - 11.06.1997

JUDr. Ján Klika

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.07.2004
Vzťahy JUDr. Ján Klika ku Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
   Konateľ   25.07.2002 - 16.07.2004
   Konateľ   25.07.2002 - 31.07.2003

Alžbeta Kliková

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.09.2002
Vzťahy Alžbeta Kliková ku Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   12.06.1997 - 01.09.2002
   Konateľ   12.06.1997 - 25.07.2002

Vlastimil Kratochvíl

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.02.2008
Vzťahy Vlastimil Kratochvíl ku Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
   Konateľ   22.02.2006 - 07.02.2008
   Konateľ   22.02.2006 - 21.02.2008

Peter Krnčan

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.02.2006
Vzťahy Peter Krnčan ku Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
   Konateľ   01.04.2005 - 22.02.2006
   Konateľ   01.04.2005 - 28.02.2006

Peter Krnčan

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.09.2005
Vzťah Peter Krnčan ku Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
   Konateľ   01.04.2005 - 13.09.2005

Jiří Kuryviál

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.02.2008
Vzťahy Jiří Kuryviál ku Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
   Prokurista   23.05.2007 - 07.02.2008
   Prokurista   23.05.2007 - 21.02.2008

Peter Magulák

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.03.2010
Vzťah Peter Magulák ku Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.02.1995 - 09.06.1997

Mark2 Corporation Investment SE

Vzťah Mark2 Corporation Slovakia s. r. o. ku Mark2 Corporation Investment SE
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.03.2012 - stále trvá

Mgr. František Rakay

Vzťah Mgr. František Rakay ku Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
   Konateľ   07.02.2008 - stále trvá

Štefan Tomko

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.03.2016
Vzťah Štefan Tomko ku Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.02.1995 - 09.06.1997

Miroslav Zahálka

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.03.2007
Vzťahy Miroslav Zahálka ku Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.
   Prokurista   14.09.2005 - 19.03.2007
   Prokurista   14.09.2005 - 30.06.2006