Tatraľan, a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Tatraľan, a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Tatraľan, a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťah JUDr. Vladimír Balaník ku Tatraľan, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.1997 - 10.02.2005

Ing. Pavel Demečko

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.04.1997
Vzťah Ing. Pavel Demečko ku Tatraľan, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.01.1996 - 14.04.1997

Milan Dorušinec

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.02.2005
Vzťah Milan Dorušinec ku Tatraľan, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.08.2000 - 10.02.2005

Ing. Mária Dufalová

  Posledný vzťah osoby zanikol 14.04.1997
Vzťah Ing. Mária Dufalová ku Tatraľan, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.10.1994 - 14.04.1997

Gustáv Forgáč

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.07.2001
Vzťah Gustáv Forgáč ku Tatraľan, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.10.1994 - 15.01.1996

Karol Fuhrmann

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.11.2014
Vzťah Karol Fuhrmann ku Tatraľan, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.10.1994 - 14.08.2000

prom.ped. Juraj Gantner

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.02.2005
Vzťah prom.ped. Juraj Gantner ku Tatraľan, a.s.
   Člen dozorného orgánu   15.04.1997 - 10.02.2005

Ing. Darina Handzušová

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.01.1996
Vzťah Ing. Darina Handzušová ku Tatraľan, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.10.1994 - 15.01.1996

Ing. Magdaléna Horská

Vzťah Ing. Magdaléna Horská ku Tatraľan, a.s.
   Predstaventvo   31.10.1994 - 24.09.2000

Jozef Hozza

Vzťah Jozef Hozza ku Tatraľan, a.s.
   Predstaventvo   31.10.1994 - 14.04.1997

Ing. Štefan Kišš

  Posledný vzťah osoby zanikol 31.05.2007
Vzťah Ing. Štefan Kišš ku Tatraľan, a.s.
   Predstaventvo   31.10.1994 - 14.04.1997

Ing. Martin Králik

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.05.2000
Vzťah Ing. Martin Králik ku Tatraľan, a.s.
   Člen dozorného orgánu   16.01.1996 - 14.04.1997

Ing. Anton Leysek

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.03.1998
Vzťah Ing. Anton Leysek ku Tatraľan, a.s.
   Predstaventvo   31.10.1994 - 14.04.1997

Ing. Eva Michalidesová

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.07.2014
Vzťah Ing. Eva Michalidesová ku Tatraľan, a.s.
   Predstaventvo   23.02.1999 - 10.02.2005

Bc. Jozef Noga

  Posledný vzťah osoby zanikol 10.02.2005
Vzťah Bc. Jozef Noga ku Tatraľan, a.s.
   Predstaventvo   04.05.2001 - 10.02.2005

Ing. Ferdinand Petrák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2009
Vzťah Ing. Ferdinand Petrák ku Tatraľan, a.s.
   Predstaventvo   15.04.1997 - 22.02.1999

Ing. Anna Pohorelská

Vzťahy Ing. Anna Pohorelská ku Tatraľan, a.s.
   Predstaventvo   25.09.2000 - 10.02.2005
   Predstaventvo   31.10.1994 - 14.04.1997

Ing. Ľubomír Remák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.11.2016
Vzťah Ing. Ľubomír Remák ku Tatraľan, a.s.
   Predstaventvo   15.04.1997 - 10.02.2005

Václav Říha

  Posledný vzťah osoby zanikol 25.03.1998
Vzťah Václav Říha ku Tatraľan, a.s.
   Predstaventvo   31.10.1994 - 14.04.1997

Ing. Anna Širilová

  Posledný vzťah osoby zanikol 06.10.2005
Vzťah Ing. Anna Širilová ku Tatraľan, a.s.
   Predstaventvo   15.04.1997 - 10.02.2005

Ing. Ľuboslava Sosenková

Vzťah Ing. Ľuboslava Sosenková ku Tatraľan, a.s.
   Člen dozorného orgánu   31.10.1994 - 14.04.1997

T- REAL, s.r.o. v likvidácii

IČO:  36 458 210
Adresa:  Michalská 18, Kežmarok, 06001, Slovenská republika
Okolie:  7 subjektov
Vzťah Tatraľan, a.s. ku T- REAL, s.r.o. v likvidácii
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   28.10.1998 - stále trvá

TATRABENT spol. s r.o. v konkurze

  Spoločnosť zanikla 11.10.2014
Vzťah Tatraľan, a.s. ku TATRABENT spol. s r.o. v konkurze
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   23.01.1995 - 16.05.2001

Ing. Boris Trčka

Vzťah Ing. Boris Trčka ku Tatraľan, a.s.
   Predstaventvo   15.04.1997 - 03.05.2001

Ing. Boris Trčka

  Posledný vzťah osoby zanikol 09.02.1999
Vzťah Ing. Boris Trčka ku Tatraľan, a.s.
   Predstaventvo   31.10.1994 - 14.04.1997

Združenie ĽAN

IČO:  35 661 305
Adresa:  Milcova 8, Žilina, 01168, Slovenská republika
Okolie:  25 subjektov
Vzťah Tatraľan, a.s. ku Združenie ĽAN
   Zakladateľ   12.10.2005 - stále trvá