Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťahy JUDr. Vladimír Balaník ku Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Konateľ   11.03.1994 - 10.08.1994
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.03.1994 - 14.05.1996

EUROPROGRES, a. s.

IČO:  31 372 309
Adresa:  Panenská 24, Bratislava, Slovenská republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice ku EUROPROGRES, a. s.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.05.1996 - 05.10.1998

Ing. Peter Hrinko

Vzťahy Ing. Peter Hrinko ku Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Konateľ   11.03.1994 - 10.08.1994
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.03.1994 - 14.05.1996

Ing. Juraj Kamarás

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.12.2016
Vzťah Ing. Juraj Kamarás ku Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.10.1998 - 03.05.2012

Ing. Alena Masková

Vzťah Ing. Alena Masková ku Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Konateľ   12.06.1996 - 17.11.1996

Eduard Moravský

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.05.2012
Vzťah Eduard Moravský ku Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Konateľ   09.04.1999 - 03.05.2012

Ing. Ferdinand Petrák

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.04.2009
Vzťahy Ing. Ferdinand Petrák ku Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Konateľ   11.03.1994 - 10.08.1994
   Konateľ   21.02.1996 - 11.06.1996
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.03.1994 - 14.05.1996

Ing. Alexander Rezeš

Vzťahy Ing. Alexander Rezeš ku Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Konateľ   11.03.1994 - 10.08.1994
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   08.11.1996 - 03.05.2012
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.03.1994 - 14.05.1996

Mgr. Agáta Ševčovičová

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.10.2012
Vzťah Mgr. Agáta Ševčovičová ku Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Správca konkurznej podstaty   21.07.1999 - 03.05.2012

RNDr. Ján Smerek, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.11.2000
Vzťahy RNDr. Ján Smerek, , CSc. ku Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Konateľ   11.03.1994 - 10.08.1994
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.03.1994 - 05.10.1998

RNDr. Ján Smerek

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.05.2012
Vzťah RNDr. Ján Smerek ku Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   06.10.1998 - 03.05.2012

JUDr. Alexander Zápotocký

Vzťah JUDr. Alexander Zápotocký ku Manager, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
   Konateľ   11.08.1994 - 08.04.1999