ABO - S, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABO - S, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má ABO - S, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

ABO-M, s.r.o

IČO:  neznáme
Adresa:  Na příkopě 1221, Frídek Místek, Česká republika
Okolie:  1 subjekt
Vzťah ABO - S, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice ku ABO-M, s.r.o
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   07.07.1993 - 11.09.2008

Ing. Michal Balog

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.09.2008
Vzťah Ing. Michal Balog ku ABO - S, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
   Konateľ   07.07.1993 - 11.09.2008