Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Jozef Bachratý

Vzťah Ing. Jozef Bachratý ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   08.01.1998 - 15.06.1999

JUDr. Vladimír Bajtoš

Vzťah JUDr. Vladimír Bajtoš ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Likvidátor   18.09.2012 - stále trvá

Ing. Vojtech Belčák

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.03.2008
Vzťah Ing. Vojtech Belčák ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   21.07.1995 - 15.06.1999

Ing. František Bujalka

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.01.1998
Okolie:  1 subjekt
Vzťah Ing. František Bujalka ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   19.05.1997 - 07.01.1998

Ing. František Bujalka

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.1999
Vzťah Ing. František Bujalka ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   08.01.1998 - 15.06.1999

Ing. František Bujalka

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.05.1997
Vzťah Ing. František Bujalka ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   22.11.1994 - 18.05.1997

Ing. Jozef Čajkovič

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.11.1994
Vzťah Ing. Jozef Čajkovič ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   13.05.1993 - 21.11.1994

Ing. Mikuláš Čižmár

Vzťah Ing. Mikuláš Čižmár ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   21.07.1995 - 15.06.1999

MUDr. Laurenc Divald

  Posledný vzťah osoby zanikol 16.03.2005
Vzťah MUDr. Laurenc Divald ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   13.05.1993 - 21.11.1994

Ing. Vincent Duplák

  Posledný vzťah osoby zanikol 19.12.2011
Vzťah Ing. Vincent Duplák ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   16.06.1999 - 20.02.2001

Vladimír Fruni

Vzťah Vladimír Fruni ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   16.06.1999 - stále trvá

Ing. Milan Fuska

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.11.1994
Vzťah Ing. Milan Fuska ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   13.05.1993 - 21.11.1994

Štefan Hikker

Vzťah Štefan Hikker ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   16.06.1999 - 23.04.2001

Ing. František Hirner

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.12.2007
Vzťah Ing. František Hirner ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   08.01.1998 - 15.06.1999

JUDr. Darina Kapraľová

Vzťah JUDr. Darina Kapraľová ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Správca konkurznej podstaty   23.01.2003 - stále trvá

Ing. Richard Kerekeš

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.08.2007
Vzťah Ing. Richard Kerekeš ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   21.07.1995 - 07.01.1998

Ing. Peter Kollár

Vzťahy Ing. Peter Kollár ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   16.06.1999 - stále trvá
   Predstaventvo   19.05.1997 - 07.01.1998

Ing. Peter Kollár

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.05.1997
Vzťah Ing. Peter Kollár ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   21.07.1995 - 18.05.1997

Ing. Rudolf Kováčik

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.05.2003
Vzťah Ing. Rudolf Kováčik ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   08.01.1998 - 15.06.1999

Ing. Jozef Krupa

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.1995
Vzťah Ing. Jozef Krupa ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   13.05.1993 - 21.11.1994

Ing. František Kukla

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.09.2004
Vzťah Ing. František Kukla ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   21.07.1995 - 15.06.1999

Ing. Jozef Kyška

Vzťah Ing. Jozef Kyška ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   16.06.1999 - 26.07.2001

Peter Liba

Vzťah Peter Liba ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   21.02.2001 - stále trvá

Ing. Pavol Liptaj

Vzťah Ing. Pavol Liptaj ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   16.06.1999 - 26.07.2001

František Matik

Vzťah František Matik ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   16.06.1999 - stále trvá

Ing. Anna Molčanová

  Posledný vzťah osoby zanikol 18.10.2001
Vzťah Ing. Anna Molčanová ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   16.06.1999 - 20.02.2001

Helena Nováková

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.01.1998
Vzťah Helena Nováková ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   13.05.1993 - 07.01.1998

Milan Olejník

Vzťahy Milan Olejník ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   16.06.1999 - 26.07.2001
   Predstaventvo   22.11.1994 - 07.01.1998
   Predstaventvo   27.07.2001 - stále trvá

Ľubica Olejníková

  Posledný vzťah osoby zanikol 29.03.1999
Vzťah Ľubica Olejníková ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Prokurista   13.01.1995 - 21.01.1996

Ing. Ivan Palkovik

Vzťah Ing. Ivan Palkovik ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   24.04.2001 - stále trvá

JUDr. Ján Pirč

Vzťah JUDr. Ján Pirč ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   27.07.2001 - stále trvá

Dušan Pohánka

  Posledný vzťah osoby zanikol 28.01.2014
Vzťah Dušan Pohánka ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   21.07.1995 - 15.06.1999

Ing. Štefan Raučina, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.01.1998
Vzťah Ing. Štefan Raučina, , CSc. ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   22.11.1994 - 07.01.1998

Ing.arch. Pavol Repka

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.07.2001
Vzťah Ing.arch. Pavol Repka ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   16.06.1999 - 26.07.2001

MUDr. Martin Riška

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.01.1998
Vzťah MUDr. Martin Riška ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   13.05.1993 - 07.01.1998

Ing. Albert Šimončič

  Posledný vzťah osoby zanikol 07.01.1998
Vzťah Ing. Albert Šimončič ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   13.05.1993 - 07.01.1998

Ing. Jozef Šišila, , CSc.

Vzťahy Ing. Jozef Šišila, , CSc. ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   16.06.1999 - 26.07.2001
   Člen dozorného orgánu   21.07.1995 - 07.01.1998

Ing. Peter Štefáni

Vzťah Ing. Peter Štefáni ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   21.02.2001 - stále trvá

Ing. Martin Sukupčák

  Posledný vzťah osoby zanikol 15.06.1999
Vzťah Ing. Martin Sukupčák ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   08.01.1998 - 15.06.1999

Ing. Anton Turňa

  Posledný vzťah osoby zanikol 20.07.1995
Vzťah Ing. Anton Turňa ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Predstaventvo   13.05.1993 - 20.07.1995

JUDr. Peter Vojčík

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.07.2001
Vzťah JUDr. Peter Vojčík ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   16.06.1999 - 26.07.2001

Ing. Otakár Závodský

Vzťahy Ing. Otakár Závodský ku Tatra - Thermál, akciová spoločnosť, Poprad v likvidácii
   Člen dozorného orgánu   21.07.1995 - 07.01.1998
   Predstaventvo   08.01.1998 - 15.06.1999