D F D , spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má D F D , spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má D F D , spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ján Danko

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.03.1998
Vzťahy Ján Danko ku D F D , spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.09.1993 - 12.03.1998
   Konateľ   14.09.1993 - 12.03.1998

Doc. MVDr. Ján Danko, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.12.2009
Vzťahy Doc. MVDr. Ján Danko, , CSc. ku D F D , spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.03.1998 - 22.12.2009
   Konateľ   13.03.1998 - 22.12.2009

Eva Daňová

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.12.2009
Vzťahy Eva Daňová ku D F D , spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.03.1998 - 22.12.2009
   Konateľ   13.03.1998 - 22.12.2009

Mikuláš Frišman

  Posledný vzťah osoby zanikol 22.12.2009
Vzťahy Mikuláš Frišman ku D F D , spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   13.03.1998 - 22.12.2009
   Konateľ   13.03.1998 - 22.12.2009

MVDr. Jaroslav Karahuta

  Posledný vzťah osoby zanikol 17.12.2003
Vzťahy MVDr. Jaroslav Karahuta ku D F D , spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.09.1993 - 12.03.1998
   Konateľ   14.09.1993 - 12.03.1998

Doc.JUDr. Vladimír Lexa, , CSc.

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.04.1995
Vzťahy Doc.JUDr. Vladimír Lexa, , CSc. ku D F D , spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.12.1992 - 13.09.1993
   Konateľ   11.12.1992 - 13.09.1993

Ing. Juraj Široký

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.09.1993
Vzťahy Ing. Juraj Široký ku D F D , spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   11.12.1992 - 13.09.1993
   Konateľ   11.12.1992 - 13.09.1993