TATRALIFT a.s. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TATRALIFT a.s. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má TATRALIFT a.s. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

Ing. Oldřich Baláž

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.1995
Vzťah Ing. Oldřich Baláž ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.07.1992 - 21.06.1995

Ing. Vojtech Bodnár

Vzťah Ing. Vojtech Bodnár ku TATRALIFT a.s.
   Predstaventvo   31.10.2016 - stále trvá

Rudolf Čížik

Vzťahy Rudolf Čížik ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2002 - 01.06.2007
   Člen dozorného orgánu   01.07.2002 - 20.08.2007
   Člen dozorného orgánu   01.07.2002 - 05.10.2004

Ing. Amália Danišová

  Posledný vzťah osoby zanikol 23.02.1998
Vzťah Ing. Amália Danišová ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.07.1992 - 21.06.1995

Ing. Juraj Debre

Vzťahy Ing. Juraj Debre ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.06.1995 - 11.10.1998
   Člen dozorného orgánu   19.10.1999 - 01.07.2002
   Predstaventvo   12.10.1998 - 19.10.1999

Ing. Jozef Debre

Vzťahy Ing. Jozef Debre ku TATRALIFT a.s.
   Predstaventvo   10.02.1995 - 25.09.2012
   Predstaventvo   10.02.1995 - 04.10.2012

Ing. Jozef Debre

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.10.2010
Vzťah Ing. Jozef Debre ku TATRALIFT a.s.
   Predstaventvo   03.02.1995 - 05.10.2004

Ing. Rastislav Gaľa

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.10.2004
Vzťah Ing. Rastislav Gaľa ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2002 - 05.10.2004

Ing. Rastislav Gaľa

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.11.2011
Vzťahy Ing. Rastislav Gaľa ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.07.2002 - 29.09.2011
   Člen dozorného orgánu   01.07.2002 - 08.11.2011

Ing. František Grohola

  Posledný vzťah osoby zanikol 01.10.2007
Vzťahy Ing. František Grohola ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.06.1995 - 01.07.2002
   Predstaventvo   03.02.1995 - 21.06.1995

Ing. Miloš Juríček

Vzťahy Ing. Miloš Juríček ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.10.2012 - 10.10.2013
   Člen dozorného orgánu   29.10.2012 - 26.09.2013

Mgr. Juraj Kadnár

Vzťah Mgr. Juraj Kadnár ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.11.2016 - stále trvá

Ing. Mikuláš Kolesár

  Posledný vzťah osoby zanikol 13.03.2006
Vzťah Ing. Mikuláš Kolesár ku TATRALIFT a.s.
   Predstaventvo   12.10.1998 - 05.10.2004

Ing. Mikuláš Kolesár

Vzťahy Ing. Mikuláš Kolesár ku TATRALIFT a.s.
   Predstaventvo   29.10.2012 - 31.10.2016
   Predstaventvo   29.10.2012 - 05.01.2017
   Predstaventvo   30.06.1998 - 25.09.2012
   Predstaventvo   30.06.1998 - 04.10.2012

Ing. Peter Kušnír

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.03.2017
Vzťah Ing. Peter Kušnír ku TATRALIFT a.s.
   Predstaventvo   29.10.2012 - 31.10.2016

Ing. Peter Kušnír

  Posledný vzťah osoby zanikol 05.01.2017
Vzťah Ing. Peter Kušnír ku TATRALIFT a.s.
   Predstaventvo   29.10.2012 - 05.01.2017

Mgr. Martin Kvietik

Vzťahy Mgr. Martin Kvietik ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   26.09.2013 - 31.10.2016
   Člen dozorného orgánu   26.09.2013 - 05.01.2017
   Predstaventvo   12.10.1998 - 19.10.1999

Mgr. Martin Kvietik

  Posledný vzťah osoby zanikol 03.02.2010
Vzťah Mgr. Martin Kvietik ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   22.06.1995 - 11.10.1998

Doc. Štefan Kvietik

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.10.2013
Vzťah Doc. Štefan Kvietik ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   12.10.1998 - 19.10.1999

Ing. Ladislav Mačičák

Vzťahy Ing. Ladislav Mačičák ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2007 - 29.09.2011
   Člen dozorného orgánu   01.06.2007 - 08.11.2011
   Predstaventvo   20.07.1992 - 02.02.1995

Ing. Peter Malina

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.11.2012
Vzťahy Ing. Peter Malina ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 12.11.2012
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 29.10.2012

Mgr. Jana Manáková

Vzťah Mgr. Jana Manáková ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.11.2016 - stále trvá

Ing. Denis Michna

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.03.2017
Vzťahy Ing. Denis Michna ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 05.01.2017
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 31.10.2016

JUDr. Jozef Michna

Vzťahy JUDr. Jozef Michna ku TATRALIFT a.s.
   Predstaventvo   30.04.2001 - 04.10.2012
   Predstaventvo   30.04.2001 - 25.09.2012
   Predstaventvo   22.06.1995 - 05.10.2004
   Predstaventvo   29.10.2012 - 31.10.2016
   Predstaventvo   29.10.2012 - 05.01.2017

Ing. Eva Modlová

Vzťahy Ing. Eva Modlová ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2007 - 08.11.2011
   Člen dozorného orgánu   01.06.2007 - 29.09.2011

Ing. Vladimír Pitoňák

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.11.2012
Vzťahy Ing. Vladimír Pitoňák ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 29.10.2012
   Člen dozorného orgánu   29.09.2011 - 12.11.2012

Ing. Karol Purtz

  Posledný vzťah osoby zanikol 11.10.1998
Vzťah Ing. Karol Purtz ku TATRALIFT a.s.
   Predstaventvo   03.02.1995 - 11.10.1998

Ing. Miroslav Schmidt

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.03.2017
Vzťahy Ing. Miroslav Schmidt ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   30.06.1998 - 21.03.2017
   Člen dozorného orgánu   30.06.1998 - 01.12.2016
   Člen dozorného orgánu   12.10.1998 - 05.10.2004

Ing. Dušan Šepeľa

Vzťahy Ing. Dušan Šepeľa ku TATRALIFT a.s.
   Predstaventvo   25.09.2012 - 29.10.2012
   Predstaventvo   25.09.2012 - 12.11.2012

Ing. Ján Skupin

  Posledný vzťah osoby zanikol 30.04.2014
Vzťah Ing. Ján Skupin ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.07.1992 - 21.06.1995

Ing. Štefan Slodičák

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.02.1995
Vzťah Ing. Štefan Slodičák ku TATRALIFT a.s.
   Predstaventvo   20.07.1992 - 02.02.1995

Ľudmila Szücsová

Vzťah Ľudmila Szücsová ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.12.2016 - stále trvá

TATRALIFT Trade, a.s.

IČO:  31 729 321
Adresa:  Poľná 4, Kežmarok, 06001, Slovenská republika
Okolie:  19 subjektov
Vzťah TATRALIFT a.s. ku TATRALIFT Trade, a.s.
   Jediný akcionár a.s.   14.03.2006 - stále trvá

Ing. Peter Vojtech

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.1995
Vzťah Ing. Peter Vojtech ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.07.1992 - 21.06.1995

YOURDEAL, s.r.o.

  Spoločnosť zanikla 24.12.2014
IČO:  45 852 987
Adresa:  Mostová 2, Bratislava, 81102, Slovenská republika
Okolie:  9 subjektov
Vzťah TATRALIFT a.s. ku YOURDEAL, s.r.o.
   Jediný akcionár a.s.   05.10.2012 - 11.09.2013

Bc. Helena Zavacká

  Posledný vzťah osoby zanikol 08.11.2011
Vzťah Bc. Helena Zavacká ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2007 - 08.11.2011

PhDr. Helena Zavacká

  Posledný vzťah osoby zanikol 12.11.2012
Vzťahy PhDr. Helena Zavacká ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   01.06.2007 - 12.11.2012
   Člen dozorného orgánu   01.06.2007 - 29.10.2012

Helena Zavacká

  Posledný vzťah osoby zanikol 02.02.1995
Vzťah Helena Zavacká ku TATRALIFT a.s.
   Predstaventvo   20.07.1992 - 02.02.1995

Michal Zavacký

  Posledný vzťah osoby zanikol 21.06.1995
Vzťah Michal Zavacký ku TATRALIFT a.s.
   Člen dozorného orgánu   20.07.1992 - 21.06.1995