CMC Consulting spol. s r.o. má v Obchodnom registri SR prepojenie na nasledovné osoby a firmy

Čo to znamená?
Výpis je vo forme stromového diagramu, ktorý zobrazuje vzájomné vzťahy subjekov v rôznych úrovniach hĺbky. Zvolily sme dve úrovne, pričom prvá úroveň reprezentuje subjekty s priamym prepojením na skúmaný subjekt a druhá úroveň reprezentuje priame prepojenia subjektov z prvej úrovne na ďalšie subjekty, čo sú nepriame prepojenia skúmaného subjektu.

V prípade, že okolie skúmaného subjektu je príliš zložité a aktuálne zobrazenie neprehľadné, odporúčame použiť grafovú vizualizáciu.
V ľavej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CMC Consulting spol. s r.o. priame prepojenie (vzdialenosť 1 v grafe).
Pomocou prepínača [Všetky | Aktuálne] môžete prepínať medzi zobrazením všetkých vzťahov a iba aktuálnych vzťahov.
V pravej časti sú uvedené subjekty, na ktoré má CMC Consulting spol. s r.o. nepriame prepojenie (vzdialenosť 2 v grafe).
Zobraziť vzťahy
...pracujem...

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťahy JUDr. Vladimír Balaník ku CMC Consulting spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.06.1992 - 26.03.1995
   Konateľ   03.06.1992 - 16.05.1994

Vladimír Balaník

Vzťahy Vladimír Balaník ku CMC Consulting spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   02.08.2011 - stále trvá
   Konateľ   15.07.2011 - stále trvá

JUDr. Vladimír Balaník

Vzťah JUDr. Vladimír Balaník ku CMC Consulting spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   27.03.1995 - 01.08.2011

Emília Balaníková

Vzťahy Emília Balaníková ku CMC Consulting spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   14.11.1997 - stále trvá
   Konateľ   17.05.1994 - stále trvá

Mgr. Natália Balaníková

Vzťah Mgr. Natália Balaníková ku CMC Consulting spol. s r.o.
   Konateľ   16.06.2009 - stále trvá

Ing. Jaroslav Bánoci

Vzťahy Ing. Jaroslav Bánoci ku CMC Consulting spol. s r.o.
   Konateľ   03.06.1992 - 13.11.1997
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   17.05.1994 - 13.11.1997

Ing. Jaroslav Bánoci

  Posledný vzťah osoby zanikol 26.01.1999
Vzťah Ing. Jaroslav Bánoci ku CMC Consulting spol. s r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   03.06.1992 - 16.05.1994

Farma OTAGO, s.r.o.

IČO:  47 243 856
Adresa:  Záhradná 1, Prešov, 08001, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah CMC Consulting spol. s r.o. ku Farma OTAGO, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   01.12.2012 - stále trvá

PlemAgro, s.r.o.

IČO:  46 302 395
Adresa:  Záhradná 1, Prešov, 08001, Slovenská republika
Okolie:  4 subjekty
Vzťah CMC Consulting spol. s r.o. ku PlemAgro, s.r.o.
   Spoločník v.o.s. / s.r.o.   15.09.2011 - stále trvá